Viết Đi Đừng Sợ! Từ Tay Không Thành Tay Viết

Đã bán: 2792
Đánh giá:
5 sao tại tiki
161,900đ 245,000đ
Tiết kiệm:
83,100đ
so với giá thị trường Đề xuất
Tham khảo có 3 nơi bán

418 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Văn Tân
Văn Tân

Nội dung do chưa đọc được hết nên chưa đưa ra được nhận xét. Về phần dịch vụ của tiki: -Giao hàng khá nhanh, mình đặt sách lúc 11h20 và nhận được sách vào lúc 16h. -Đóng gói kỹ, sách in đẹp, chất lượng. Mình có sử dụng book care nhưng mở sách ra thì không có bọc-điểm trừ. Khi nào đọc xong nội dung sẽ cập nhật thêm, lần trước đọc quyển "Con Đường Trở Thành Freelance Writer" của chị Linh Phan thấy khá chi tiết và thú vị. Hi vọng quyển này cũng được như vậy.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Nội dung do chưa đọc được hết nên chưa đưa ra được nhận xét.
Về phần dịch vụ của tiki: 
-Giao hàng khá nhanh, mình đặt sách lúc 11h20 và nhận được sách vào lúc 16h.
-Đóng gói kỹ, sách in đẹp, chất lượng. Mình có sử dụng book care nhưng mở sách ra thì không có bọc-điểm trừ.
Khi nào đọc xong nội dung sẽ cập nhật thêm, lần trước đọc quyển "Con Đường Trở Thành Freelance Writer" của chị Linh Phan thấy khá chi tiết và thú vị. Hi vọng quyển này cũng được như vậy.
 • Nội dung do chưa đọc được hết nên chưa đưa ra được nhận xét.
Về phần dịch vụ của tiki: 
-Giao hàng khá nhanh, mình đặt sách lúc 11h20 và nhận được sách vào lúc 16h.
-Đóng gói kỹ, sách in đẹp, chất lượng. Mình có sử dụng book care nhưng mở sách ra thì không có bọc-điểm trừ.
Khi nào đọc xong nội dung sẽ cập nhật thêm, lần trước đọc quyển "Con Đường Trở Thành Freelance Writer" của chị Linh Phan thấy khá chi tiết và thú vị. Hi vọng quyển này cũng được như vậy.
 • Nội dung do chưa đọc được hết nên chưa đưa ra được nhận xét.
Về phần dịch vụ của tiki: 
-Giao hàng khá nhanh, mình đặt sách lúc 11h20 và nhận được sách vào lúc 16h.
-Đóng gói kỹ, sách in đẹp, chất lượng. Mình có sử dụng book care nhưng mở sách ra thì không có bọc-điểm trừ.
Khi nào đọc xong nội dung sẽ cập nhật thêm, lần trước đọc quyển "Con Đường Trở Thành Freelance Writer" của chị Linh Phan thấy khá chi tiết và thú vị. Hi vọng quyển này cũng được như vậy.
 • Nội dung do chưa đọc được hết nên chưa đưa ra được nhận xét.
Về phần dịch vụ của tiki: 
-Giao hàng khá nhanh, mình đặt sách lúc 11h20 và nhận được sách vào lúc 16h.
-Đóng gói kỹ, sách in đẹp, chất lượng. Mình có sử dụng book care nhưng mở sách ra thì không có bọc-điểm trừ.
Khi nào đọc xong nội dung sẽ cập nhật thêm, lần trước đọc quyển "Con Đường Trở Thành Freelance Writer" của chị Linh Phan thấy khá chi tiết và thú vị. Hi vọng quyển này cũng được như vậy.
 • Nội dung do chưa đọc được hết nên chưa đưa ra được nhận xét.
Về phần dịch vụ của tiki: 
-Giao hàng khá nhanh, mình đặt sách lúc 11h20 và nhận được sách vào lúc 16h.
-Đóng gói kỹ, sách in đẹp, chất lượng. Mình có sử dụng book care nhưng mở sách ra thì không có bọc-điểm trừ.
Khi nào đọc xong nội dung sẽ cập nhật thêm, lần trước đọc quyển "Con Đường Trở Thành Freelance Writer" của chị Linh Phan thấy khá chi tiết và thú vị. Hi vọng quyển này cũng được như vậy.
Saigon Vietnam
Saigon Vietnam

Thích viết nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian nghiêm túc cho nó. Tình cờ thấy sách của tác giả Việt nên quất luôn để ủng hộ. Hy vọng tìm được nhiều cảm hứng để bắt đầu “viết đi đừng sợ”. Với người mới bắt đầu tìm hiểu về viết lách như mình thì cuốn sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích: Chọn phong cách viết như thế nào? Quy trình viết ra sao? Các trở ngại khi viết?... Nội dung về luyện viết tác giả cũng nêu rất chi tiết các thức thực hành, và phần mình thấy ấn tượng là sách có hẳn một loạt các "văn mẫu", điều này rất quan trọng với những người mới như mình. Đối với các bạn muốn tìm hiểu viết như một nghề thì tác giả cũng có 2 phần dành cho content marketing và copywriting. Hình như tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng viết, thấy cũng có những cuốn khác, có vẻ thiên về “nghề viết” hơn là “cách viết”, mọi người có thể tìm tham khảo. Chất lượng sách, giấy, in ấn rất xịn xò.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Thích viết nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian nghiêm túc cho nó. Tình cờ thấy sách của tác giả Việt nên quất luôn để ủng hộ. Hy vọng tìm được nhiều cảm hứng để bắt đầu “viết đi đừng sợ”.
Với người mới bắt đầu tìm hiểu về viết lách như mình thì cuốn sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích: Chọn phong cách viết như thế nào? Quy trình viết ra sao? Các trở ngại khi viết?...
Nội dung về luyện viết tác giả cũng nêu rất chi tiết các thức thực hành, và phần mình thấy ấn tượng là sách có hẳn một loạt các "văn mẫu", điều này rất quan trọng với những người mới như mình.
Đối với các bạn muốn tìm hiểu viết như một nghề thì tác giả cũng có 2 phần dành cho content marketing và copywriting.
Hình như tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng viết, thấy cũng có những cuốn khác, có vẻ thiên về “nghề viết” hơn là “cách viết”, mọi người có thể tìm tham khảo.
Chất lượng sách, giấy, in ấn rất xịn xò.
 • Thích viết nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian nghiêm túc cho nó. Tình cờ thấy sách của tác giả Việt nên quất luôn để ủng hộ. Hy vọng tìm được nhiều cảm hứng để bắt đầu “viết đi đừng sợ”.
Với người mới bắt đầu tìm hiểu về viết lách như mình thì cuốn sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích: Chọn phong cách viết như thế nào? Quy trình viết ra sao? Các trở ngại khi viết?...
Nội dung về luyện viết tác giả cũng nêu rất chi tiết các thức thực hành, và phần mình thấy ấn tượng là sách có hẳn một loạt các "văn mẫu", điều này rất quan trọng với những người mới như mình.
Đối với các bạn muốn tìm hiểu viết như một nghề thì tác giả cũng có 2 phần dành cho content marketing và copywriting.
Hình như tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng viết, thấy cũng có những cuốn khác, có vẻ thiên về “nghề viết” hơn là “cách viết”, mọi người có thể tìm tham khảo.
Chất lượng sách, giấy, in ấn rất xịn xò.
 • Thích viết nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian nghiêm túc cho nó. Tình cờ thấy sách của tác giả Việt nên quất luôn để ủng hộ. Hy vọng tìm được nhiều cảm hứng để bắt đầu “viết đi đừng sợ”.
Với người mới bắt đầu tìm hiểu về viết lách như mình thì cuốn sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích: Chọn phong cách viết như thế nào? Quy trình viết ra sao? Các trở ngại khi viết?...
Nội dung về luyện viết tác giả cũng nêu rất chi tiết các thức thực hành, và phần mình thấy ấn tượng là sách có hẳn một loạt các "văn mẫu", điều này rất quan trọng với những người mới như mình.
Đối với các bạn muốn tìm hiểu viết như một nghề thì tác giả cũng có 2 phần dành cho content marketing và copywriting.
Hình như tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng viết, thấy cũng có những cuốn khác, có vẻ thiên về “nghề viết” hơn là “cách viết”, mọi người có thể tìm tham khảo.
Chất lượng sách, giấy, in ấn rất xịn xò.
 • Thích viết nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian nghiêm túc cho nó. Tình cờ thấy sách của tác giả Việt nên quất luôn để ủng hộ. Hy vọng tìm được nhiều cảm hứng để bắt đầu “viết đi đừng sợ”.
Với người mới bắt đầu tìm hiểu về viết lách như mình thì cuốn sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích: Chọn phong cách viết như thế nào? Quy trình viết ra sao? Các trở ngại khi viết?...
Nội dung về luyện viết tác giả cũng nêu rất chi tiết các thức thực hành, và phần mình thấy ấn tượng là sách có hẳn một loạt các "văn mẫu", điều này rất quan trọng với những người mới như mình.
Đối với các bạn muốn tìm hiểu viết như một nghề thì tác giả cũng có 2 phần dành cho content marketing và copywriting.
Hình như tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng viết, thấy cũng có những cuốn khác, có vẻ thiên về “nghề viết” hơn là “cách viết”, mọi người có thể tìm tham khảo.
Chất lượng sách, giấy, in ấn rất xịn xò.
 • Thích viết nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian nghiêm túc cho nó. Tình cờ thấy sách của tác giả Việt nên quất luôn để ủng hộ. Hy vọng tìm được nhiều cảm hứng để bắt đầu “viết đi đừng sợ”.
Với người mới bắt đầu tìm hiểu về viết lách như mình thì cuốn sách cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích: Chọn phong cách viết như thế nào? Quy trình viết ra sao? Các trở ngại khi viết?...
Nội dung về luyện viết tác giả cũng nêu rất chi tiết các thức thực hành, và phần mình thấy ấn tượng là sách có hẳn một loạt các "văn mẫu", điều này rất quan trọng với những người mới như mình.
Đối với các bạn muốn tìm hiểu viết như một nghề thì tác giả cũng có 2 phần dành cho content marketing và copywriting.
Hình như tác giả khá nổi tiếng trong cộng đồng viết, thấy cũng có những cuốn khác, có vẻ thiên về “nghề viết” hơn là “cách viết”, mọi người có thể tìm tham khảo.
Chất lượng sách, giấy, in ấn rất xịn xò.
Toan Le The
Toan Le The

Tôi có order bookcare nhưng không thấy dc bao. Tôi hiểu là do sách có bọc bên ngoài với quà tặng kèm, nhưng các bạn nên mở bọc và bao lại hoặc gưi kèm bao để tôi có thể tự bao. Chứ tôi vẫn thấy trừ thẻ boôkcare mà sách không được bao


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Tôi có order bookcare nhưng không thấy dc bao. Tôi hiểu là do sách có bọc bên ngoài với quà tặng kèm, nhưng các bạn nên mở bọc và bao lại hoặc gưi kèm bao để tôi có thể tự bao. Chứ tôi vẫn thấy trừ thẻ boôkcare mà sách không được bao
Tiki Care
Tiki Care
Cảm ơn anh Toàn đã gửi nhận xét đến Tiki cũng như đã dành thời gian góp ý chân thành cho sản phẩm. Hiện Tiki đã hỗ trợ cộng bù Bookcare đến anh. Tiki hy vọng sẽ được phục vụ anh tốt hơn trong thời gian tới. Tiki cảm ơn anh nhiều.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương

Sách giao nhanh, mình đặt tầm 3,4 ngày là tới. Chất lượng sách tốt, bìa dày, mình rất thích sách của chị Linh Phan. Tuy nhiên đơn sách mình có bookcare nhưng sách tới thì không được bọc bìa. Số lượng bookcare trên app vẫn bị trừ 😭😭😭 Tiki xem lại giúp mình


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách giao nhanh, mình đặt tầm 3,4 ngày là tới. Chất lượng sách tốt, bìa dày, mình rất thích sách của chị Linh Phan. Tuy nhiên đơn sách mình có bookcare nhưng sách tới thì không được bọc bìa. Số lượng bookcare trên app vẫn bị trừ 😭😭😭 Tiki xem lại giúp mình
 • Sách giao nhanh, mình đặt tầm 3,4 ngày là tới. Chất lượng sách tốt, bìa dày, mình rất thích sách của chị Linh Phan. Tuy nhiên đơn sách mình có bookcare nhưng sách tới thì không được bọc bìa. Số lượng bookcare trên app vẫn bị trừ 😭😭😭 Tiki xem lại giúp mình
 • Sách giao nhanh, mình đặt tầm 3,4 ngày là tới. Chất lượng sách tốt, bìa dày, mình rất thích sách của chị Linh Phan. Tuy nhiên đơn sách mình có bookcare nhưng sách tới thì không được bọc bìa. Số lượng bookcare trên app vẫn bị trừ 😭😭😭 Tiki xem lại giúp mình
 • Sách giao nhanh, mình đặt tầm 3,4 ngày là tới. Chất lượng sách tốt, bìa dày, mình rất thích sách của chị Linh Phan. Tuy nhiên đơn sách mình có bookcare nhưng sách tới thì không được bọc bìa. Số lượng bookcare trên app vẫn bị trừ 😭😭😭 Tiki xem lại giúp mình
 • Sách giao nhanh, mình đặt tầm 3,4 ngày là tới. Chất lượng sách tốt, bìa dày, mình rất thích sách của chị Linh Phan. Tuy nhiên đơn sách mình có bookcare nhưng sách tới thì không được bọc bìa. Số lượng bookcare trên app vẫn bị trừ 😭😭😭 Tiki xem lại giúp mình
nguyễn thu hương
nguyễn thu hương
dsdsdsd
Nay Hà
Nay Hà

Nội dung sách hướng dẫ rất dễ hiểu, lôi cuốn, và có cả sổ hướng dẫn viết nữa. Tuyệt vời


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Nội dung sách hướng dẫ rất dễ hiểu, lôi cuốn, và có cả sổ hướng dẫn viết nữa. Tuyệt vời
 • Nội dung sách hướng dẫ rất dễ hiểu, lôi cuốn, và có cả sổ hướng dẫn viết nữa. Tuyệt vời
 • Nội dung sách hướng dẫ rất dễ hiểu, lôi cuốn, và có cả sổ hướng dẫn viết nữa. Tuyệt vời
 • Nội dung sách hướng dẫ rất dễ hiểu, lôi cuốn, và có cả sổ hướng dẫn viết nữa. Tuyệt vời
Tiki Trading
Tiki Trading
Cảm ơn bạn Nay Hà đã ủng hộ Tiki. Sự hài lòng của bạn là động lực to lớn với Tiki đó ạ. Hãy chia sẻ cho Tiki nếu bạn có bất kỳ điều gì chưa hài lòng, Tiki sẽ tiếp nhận và cải thiện để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho bạn nè!
hao pham
hao pham

Sách rất đẹp, khổ to chắc chắn, được kèm theo cuốn sổ rất dễ thương. Dành cho những ai yêu văn để tập viết. Mua cho con, chưa đọc nên chưa biết nội dung

Tiki Trading
Tiki Trading
Cảm ơn bạn đã tin tưởng Tiki và cho Tiki 5⭐️! Tiki yêu bạn nhiều ❤️
Phạm Bùi Thùy Minh
Phạm Bùi Thùy Minh

Hơi ngạc nhiên vì ban đầu mua chỉ đến ý đến cuốn sách chính. Khi nhận thấy 2 cuốn (à, thì ra kèm cuốn sổ tay), khá vui vì mình cần tìm cuốn sổ tay mà lười chưa đi mua. Tiện thật


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Hơi ngạc nhiên vì ban đầu mua chỉ đến ý đến cuốn sách chính. Khi nhận thấy 2 cuốn (à, thì ra kèm cuốn sổ tay), khá vui vì mình cần tìm cuốn sổ tay mà lười chưa đi mua. Tiện thật
Tiki Trading
Tiki Trading
Tiki rất vui khi nhận được đánh giá 5⭐️ từ bạn. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Tiki nha!
Yên Chi
Yên Chi

Ngoài sách còn kèm theo 1 tập để viết, dày dặn để mọi người có thể thực hành luôn, giấy đẹp, sách dễ thương


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Ngoài sách còn kèm theo 1 tập để viết, dày dặn để mọi người có thể thực hành luôn, giấy đẹp, sách dễ thương
 • Ngoài sách còn kèm theo 1 tập để viết, dày dặn để mọi người có thể thực hành luôn, giấy đẹp, sách dễ thương
Tiki Trading
Tiki Trading
Cảm ơn bạn đã tin tưởng Tiki trong suốt thời gian qua! Thật tuyệt vời khi Tiki có một khách hàng như bạn.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

Ok nha. Sách giấy tốt, cò bookmark kèm sổ tay thực hành


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Ok nha. Sách giấy tốt, cò bookmark kèm sổ tay thực hành
 • Ok nha. Sách giấy tốt, cò bookmark kèm sổ tay thực hành
 • Ok nha. Sách giấy tốt, cò bookmark kèm sổ tay thực hành
Tiki Trading
Tiki Trading
Cảm ơn anh đã tin tưởng Tiki và cho Tiki 5⭐️! Tiki yêu anh nhiều ❤️
Việt Hà
Việt Hà

Giấy dày dặn, khổ sách y chang sách giáo khoa (cũng đúng thôi vì trong này nhiều bài học giá trị lắm). Được tặng kèm quyển sổ viết rất hay, bìa cứng, chất giấy xịn, 80 trang đầu là các bài tập viết, những trang trắng tinh còn lại thì để mình tự viết những chủ đề mình muốn thể hiện. Sách rất đáng mua để học hỏi.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Giấy dày dặn, khổ sách y chang sách giáo khoa (cũng đúng thôi vì trong này nhiều bài học giá trị lắm). Được tặng kèm quyển sổ viết rất hay, bìa cứng, chất giấy xịn, 80 trang đầu là các bài tập viết, những trang trắng tinh còn lại thì để mình tự viết những chủ đề mình muốn thể hiện. Sách rất đáng mua để học hỏi.
Trịnh Thị Thương
Trịnh Thị Thương
Cho m hỏi bộ này 2q ạ?

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Viết Đi Đừng Sợ! Từ Tay Không Thành Tay Viết

VIẾT ĐI ĐỪNG SỢ! Từ tay không thành tay viết

Là tài liệu hướng dẫn chi tiết nhất dành cho bất kỳ ai muốn viết, “VIẾT ĐI ĐỪNG SỢ! - Từ tay không thành tay viết” không chỉ đem đến cho bạn những kỹ thuật viết bài bản mà còn đưa ra hướng dẫn luyện viết dành riêng cho Content Marketing và Copywriting một cách hệ thống, dễ hiểu và rèn luyện được ngay.

"“VIẾT ĐI ĐỪNG SỢ! - Từ tay không thành tay viết” được đúc kết từ hơn 20 năm kinh nghiệm của cây viết chuyên nghiệp Linh Phan - tác giả của cuốn sách “CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH FREELANCE WRITER - Tôi đã kiếm 800.000.000 một năm từ viết lách như thế nào?” được đông đảo độc giả đánh giá cao trong thời gian vừa qua. Nhờ thấu hiểu những rào cản của người viết, tác giả Linh Phan tin rằng nguyên nhân lớn nhất khiến mọi người không viết nữa hoặc không nỗ lực để viết tốt hơn là họ cho rằng khả năng viết là thứ khả năng bẩm sinh.

Từ những người mới không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu cho tới những người đã viết lâu năm cần vượt qua sự chán chường, từ những người mới chập chững vào nghề content writing tới những ai đang tự kinh doanh, xây dựng thương hiệu nhờ việc viết, “VIẾT ĐI ĐỪNG SỢ!” sẽ cùng bạn học cách để viết (hoặc làm mới) điều này thông qua:

- Chương 1: Viết và các kỹ thuật viết cơ bản

 • Phần 1: Viết cơ bản
 • Phần 2: Viết hiệu quả
 • Phần 3: Vượt qua nỗi sợ hãi, sự trì hoãn và bí ý tưởng khi viết

- Chương 2: Luyện viết

 • Phần 1: Kích hoạt bộ máy ý tưởng
 • Phần 2: Viết một bài viết hoàn chỉnh
 • Phần 3: Viết trong Content Marketing
 • Phần 4: Viết trong Copywriting

Bonus: Làm thế nào để viết được 10,000 từ một ngày?

ĐẶC BIỆT, RIO Book đã phát triển hệ thống bài tập xuyên suốt nội dung cuốn sách kèm theo 01 SỔ LUYỆN VIẾT để giúp bạn luyện tập kỹ năng viết cũng như lưu lại những ý tưởng một cách dễ dàng.

Bạn chỉ cần hai điều: mong muốn viết và sẵn sàng dành thời gian, năng lượng của bạn cho quá trình học tập và phát triển kỹ năng này, cuốn sách “VIẾT ĐI ĐỪNG SỢ! - Từ tay không thành tay viết” sẽ đồng hành cùng bạn.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký