Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Lập Và Thẩm Định Dự Án - TS. Bùi Ngọc Toàn

Đã bán: 12
Đánh giá:
4 sao tại tiki
113,460đ 122,000đ
Tiết kiệm:
8,540đ
so với giá thị trường Đề xuất
Tham khảo có 2 nơi bán

1 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Lập Và Thẩm Định Dự Án - TS. Bùi Ngọc Toàn

Quản lý dự án xây dựng là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành còn tương đối mới mẻ ở nước ta, nó nghiên cứu các vấn đề về quản lý các dự án có xây dựng công trình.

Bộ tài liệu về Quản lý dự án xây dựng giới thiệu các lý luận cơ bản về quản lý dự án xuyên suốt các giai đoạn vòng đời của một dự án xây dựng kể từ khi nảy sinh ý tưởng về dự án đến giai đoạn khai thác, sử dụng công trình. 

Để giúp người đọc có thể hiểu rõ về lý thuyết và có thể thực hành các công việc cụ thể của thực tế, trong từng nội dung, ngoài phần lý thuyết, tài liệu luôn luôn cố gắng đưa ra những ví dụ, những bài toán thực hành gắn với các quy định pháp lý liên quan.

Bộ tài liệu được chia làm 3 quyển theo các giai đoạn phát triển của dự án xây dựng. Các quyển đó là:

  • Quyển 1: Quản lý dự án xây dựng - Lập và thẩm định dự án.
  • Quyển 2: Quản lý dự án xây dựng - Thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng.
  • Quyển 3: Quản lý dự án xây dựng - Giai đoạn thi công xây dựng công trình.

Tài liệu này là quyển "Quản lý dự án xây dựng - Lập và thẩm định dự án" và đi sâu nghiên cứu các vấn đề từ khi dự án còn trong ý tưởng đầu tư đến khi được phê duyệt, có quyết định đầu tư. Trong quyển này, ngoài các ví dụ cụ thể, còn giới thiệu các nội dung chính của dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh trì và các thực hành cụ thể gắn với dự án đó.

Bộ tài liệu về quản lý dự án xây dựng có thể dùng để tham khảo hữu ích không chỉ cho các sinh viên, học viên các chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng mà còn hữu ích cho các cán bộ quản lý kinh tế - kỹ thuật đang làm việc trong ngành xây dựng.

Mục Lục

 

TRANG

Lời nói đầu

3

Danh mục ký hiệu và các từ viết tắt

5

Chương 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình

 

1. Khái niệm - vai trò - yêu cầu đối với dự án đầu tư 

7

1.1. Khái niệm

7

1.2. Vai trò của dự án đầu tư

9

1.3. Yêu cầu đối với dự án đầu tư

9

2. Các giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

10

3. Trình tự lập dự án đầu tư 

13

Phụ lục chương 1. Một số quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình

Phụ lục 1.1. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình  

18

Phụ lục 1.2. Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

20

Phụ lục 1.3. Mẫu quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

22

Phụ lục 1.4. Mẫu 1: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình,

                         nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

24

Mẫu 2: Đơn xin cấp giấy phép giấy phép xây dựng tạm (sử dụng

 

                         cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

25

Phụ lục 1.5. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn)

26

Phụ lục 1.6. Mẫu 1: Mẫu giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình,

 

                         nhà ở riêng lẻ đô thị)

27

Mẫu 2: Mẫu giấy phép xây dựng tạm (sử dụng cho công trình,

 

                         nhà ở riêng lẻ đô thị)

29

Mẫu 3: Mẫu giấy phép xây dựng (dùng cho nhà ở nông thôn)

31

Chương 2. Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng 

1. Những căn cứ xác định sự cần thiết của dự án 

32

1.1. Các căn cứ pháp lý

32

2. Phân tích kỹ thuật 

34

3. Phân tích tài chính và kinh tế - xã hội

</