Không Thể Ngừng Suy Nghĩ: Bí Quyết Giải Tỏa Lo Âu Và Khai Phóng Tâm Trí 

Đã bán: 1
Tham khảo có 3 nơi bán

142 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Trương Bảo Ngọc
Trương Bảo Ngọc

Mình đặt từ tối qua và có sách ngay sáng hôm sau. Sách bị gấp 1 số chỗ,nhưng nhìn chung k quá nhiều lỗi. Bìa sách ấn tượng,giấy đẹp. Qua lời nói đầu đề cập khá đúng những vấn đề mình đang gặp phải. Khá mong chờ ở cuốn sách này.


Hình ảnh đánh giá thực tế
  • Mình đặt từ tối qua và có sách ngay sáng hôm sau. Sách bị gấp 1 số chỗ,nhưng nhìn chung k quá nhiều lỗi. 
Bìa sách ấn tượng,giấy đẹp. Qua lời nói đầu đề cập khá đúng những vấn đề mình đang gặp phải. Khá mong chờ ở cuốn sách này.
  • Mình đặt từ tối qua và có sách ngay sáng hôm sau. Sách bị gấp 1 số chỗ,nhưng nhìn chung k quá nhiều lỗi. 
Bìa sách ấn tượng,giấy đẹp. Qua lời nói đầu đề cập khá đúng những vấn đề mình đang gặp phải. Khá mong chờ ở cuốn sách này.
  • Mình đặt từ tối qua và có sách ngay sáng hôm sau. Sách bị gấp 1 số chỗ,nhưng nhìn chung k quá nhiều lỗi. 
Bìa sách ấn tượng,giấy đẹp. Qua lời nói đầu đề cập khá đúng những vấn đề mình đang gặp phải. Khá mong chờ ở cuốn sách này.
  • Mình đặt từ tối qua và có sách ngay sáng hôm sau. Sách bị gấp 1 số chỗ,nhưng nhìn chung k quá nhiều lỗi. 
Bìa sách ấn tượng,giấy đẹp. Qua lời nói đầu đề cập khá đúng những vấn đề mình đang gặp phải. Khá mong chờ ở cuốn sách này.
  • Mình đặt từ tối qua và có sách ngay sáng hôm sau. Sách bị gấp 1 số chỗ,nhưng nhìn chung k quá nhiều lỗi. 
Bìa sách ấn tượng,giấy đẹp. Qua lời nói đầu đề cập khá đúng những vấn đề mình đang gặp phải. Khá mong chờ ở cuốn sách này.
Lê Thiên Tấn
Lê Thiên Tấn

Sách giao rất nhanh,mới thứ 4 đặt mà thứ sáu giao rồi (từ trung chánh về Củ Chi). Có phần ngoài thì hơi bị bẩn một chút,nhưng không ảnh hưởng nhiều. Còn nội dung thì tuyệt vời.


Hình ảnh đánh giá thực tế
  • Sách giao rất nhanh,mới thứ 4 đặt mà thứ sáu giao rồi (từ trung chánh về Củ Chi). Có phần ngoài thì hơi bị bẩn một chút,nhưng không ảnh hưởng nhiều. Còn nội dung thì tuyệt vời.
  • Sách giao rất nhanh,mới thứ 4 đặt mà thứ sáu giao rồi (từ trung chánh về Củ Chi). Có phần ngoài thì hơi bị bẩn một chút,nhưng không ảnh hưởng nhiều. Còn nội dung thì tuyệt vời.
  • Sách giao rất nhanh,mới thứ 4 đặt mà thứ sáu giao rồi (từ trung chánh về Củ Chi). Có phần ngoài thì hơi bị bẩn một chút,nhưng không ảnh hưởng nhiều. Còn nội dung thì tuyệt vời.
  • Sách giao rất nhanh,mới thứ 4 đặt mà thứ sáu giao rồi (từ trung chánh về Củ Chi). Có phần ngoài thì hơi bị bẩn một chút,nhưng không ảnh hưởng nhiều. Còn nội dung thì tuyệt vời.