Hành Tinh Của Một Kẻ Nghĩ Nhiều

Đã bán: 16911
Đánh giá:
4.8 sao tại tiki
61,800đ 86,000đ
Tiết kiệm:
24,200đ
so với giá thị trường Đề xuất
Tham khảo có 14 nơi bán

1806 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

hoài nhân
hoài nhân

Sơ lược về quyển sách: bìa, gáy, hình, chữ, ổn👍 /Cảm nhận khi đọc: ừm🤔 quyển này ko hợp khẩu vị của mình, vì bản thân mình là hướng nội và người chân thành nhưng chỉ ở tầm trung chứ ko sâu xa lắm. /tiếp theo là về cách kể và khai thác nội tâm làm rất tốt. Nhưng mà Có vài từ ngữ mình cũng chả hiểu ý nghĩa là gì nhưng quyển này lại ko có Chú Thích🤷 Số điểm mình chấm là 7/10


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sơ lược về quyển sách: bìa, gáy, hình, chữ, ổn👍
/Cảm nhận khi đọc: ừm🤔 quyển này ko hợp khẩu vị của mình, vì bản thân mình là hướng nội và người chân thành nhưng chỉ ở tầm trung chứ ko sâu xa lắm. 
/tiếp theo là về cách kể và khai thác nội tâm làm rất tốt. Nhưng mà Có vài từ ngữ mình cũng chả hiểu ý nghĩa là gì nhưng quyển này lại ko có Chú Thích🤷 
Số điểm mình chấm là 7/10
 • Sơ lược về quyển sách: bìa, gáy, hình, chữ, ổn👍
/Cảm nhận khi đọc: ừm🤔 quyển này ko hợp khẩu vị của mình, vì bản thân mình là hướng nội và người chân thành nhưng chỉ ở tầm trung chứ ko sâu xa lắm. 
/tiếp theo là về cách kể và khai thác nội tâm làm rất tốt. Nhưng mà Có vài từ ngữ mình cũng chả hiểu ý nghĩa là gì nhưng quyển này lại ko có Chú Thích🤷 
Số điểm mình chấm là 7/10
 • Sơ lược về quyển sách: bìa, gáy, hình, chữ, ổn👍
/Cảm nhận khi đọc: ừm🤔 quyển này ko hợp khẩu vị của mình, vì bản thân mình là hướng nội và người chân thành nhưng chỉ ở tầm trung chứ ko sâu xa lắm. 
/tiếp theo là về cách kể và khai thác nội tâm làm rất tốt. Nhưng mà Có vài từ ngữ mình cũng chả hiểu ý nghĩa là gì nhưng quyển này lại ko có Chú Thích🤷 
Số điểm mình chấm là 7/10
 • Sơ lược về quyển sách: bìa, gáy, hình, chữ, ổn👍
/Cảm nhận khi đọc: ừm🤔 quyển này ko hợp khẩu vị của mình, vì bản thân mình là hướng nội và người chân thành nhưng chỉ ở tầm trung chứ ko sâu xa lắm. 
/tiếp theo là về cách kể và khai thác nội tâm làm rất tốt. Nhưng mà Có vài từ ngữ mình cũng chả hiểu ý nghĩa là gì nhưng quyển này lại ko có Chú Thích🤷 
Số điểm mình chấm là 7/10
 • Sơ lược về quyển sách: bìa, gáy, hình, chữ, ổn👍
/Cảm nhận khi đọc: ừm🤔 quyển này ko hợp khẩu vị của mình, vì bản thân mình là hướng nội và người chân thành nhưng chỉ ở tầm trung chứ ko sâu xa lắm. 
/tiếp theo là về cách kể và khai thác nội tâm làm rất tốt. Nhưng mà Có vài từ ngữ mình cũng chả hiểu ý nghĩa là gì nhưng quyển này lại ko có Chú Thích🤷 
Số điểm mình chấm là 7/10
Trang Ngô
Trang Ngô

/ Postcast của tác giả thì mình chưa nghe nhưng hnay có dịp đọc thử tác phẩm này do bị ấn tượng bởi cái tựa đề sách "Hành tinh của 1 kẻ nghĩ nhiều". Những trải nghiệm mà tác giả gặp phải trong cuộc sống cũng khá buồn và mang nhiều chiều hướng hơi tiêu cực. Đọc tác phẩm này mình cũng khá cảm thông cho cô gái này vì mình cũng từng có những vấn đề tương tự như vậy. Bên cạnh tác giả cũng cung cấp 1 lượng kiến thức tâm lý học bổ ích. Lâu rồi mình cũng k mua sách ở tiki nhưng hqua nhận hàng nhận hàng hài lòng vô cùng, sách mới và mực in rõ chữ. Like


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • / Postcast của tác giả thì mình chưa nghe nhưng hnay có dịp đọc thử tác phẩm này do bị ấn tượng bởi cái tựa đề sách "Hành tinh của 1 kẻ nghĩ nhiều". Những trải nghiệm mà tác giả gặp phải trong cuộc sống cũng khá buồn và mang nhiều chiều hướng hơi tiêu cực. Đọc tác phẩm này mình cũng khá cảm thông cho cô gái này vì mình cũng từng có những vấn đề tương tự như vậy. Bên cạnh tác giả cũng cung cấp 1 lượng kiến thức tâm lý học bổ ích. 
Lâu rồi mình cũng k mua sách ở tiki nhưng hqua nhận hàng nhận hàng hài lòng vô cùng, sách mới và mực in rõ chữ. Like
 • / Postcast của tác giả thì mình chưa nghe nhưng hnay có dịp đọc thử tác phẩm này do bị ấn tượng bởi cái tựa đề sách "Hành tinh của 1 kẻ nghĩ nhiều". Những trải nghiệm mà tác giả gặp phải trong cuộc sống cũng khá buồn và mang nhiều chiều hướng hơi tiêu cực. Đọc tác phẩm này mình cũng khá cảm thông cho cô gái này vì mình cũng từng có những vấn đề tương tự như vậy. Bên cạnh tác giả cũng cung cấp 1 lượng kiến thức tâm lý học bổ ích. 
Lâu rồi mình cũng k mua sách ở tiki nhưng hqua nhận hàng nhận hàng hài lòng vô cùng, sách mới và mực in rõ chữ. Like
 • / Postcast của tác giả thì mình chưa nghe nhưng hnay có dịp đọc thử tác phẩm này do bị ấn tượng bởi cái tựa đề sách "Hành tinh của 1 kẻ nghĩ nhiều". Những trải nghiệm mà tác giả gặp phải trong cuộc sống cũng khá buồn và mang nhiều chiều hướng hơi tiêu cực. Đọc tác phẩm này mình cũng khá cảm thông cho cô gái này vì mình cũng từng có những vấn đề tương tự như vậy. Bên cạnh tác giả cũng cung cấp 1 lượng kiến thức tâm lý học bổ ích. 
Lâu rồi mình cũng k mua sách ở tiki nhưng hqua nhận hàng nhận hàng hài lòng vô cùng, sách mới và mực in rõ chữ. Like
 • / Postcast của tác giả thì mình chưa nghe nhưng hnay có dịp đọc thử tác phẩm này do bị ấn tượng bởi cái tựa đề sách "Hành tinh của 1 kẻ nghĩ nhiều". Những trải nghiệm mà tác giả gặp phải trong cuộc sống cũng khá buồn và mang nhiều chiều hướng hơi tiêu cực. Đọc tác phẩm này mình cũng khá cảm thông cho cô gái này vì mình cũng từng có những vấn đề tương tự như vậy. Bên cạnh tác giả cũng cung cấp 1 lượng kiến thức tâm lý học bổ ích. 
Lâu rồi mình cũng k mua sách ở tiki nhưng hqua nhận hàng nhận hàng hài lòng vô cùng, sách mới và mực in rõ chữ. Like
 • / Postcast của tác giả thì mình chưa nghe nhưng hnay có dịp đọc thử tác phẩm này do bị ấn tượng bởi cái tựa đề sách "Hành tinh của 1 kẻ nghĩ nhiều". Những trải nghiệm mà tác giả gặp phải trong cuộc sống cũng khá buồn và mang nhiều chiều hướng hơi tiêu cực. Đọc tác phẩm này mình cũng khá cảm thông cho cô gái này vì mình cũng từng có những vấn đề tương tự như vậy. Bên cạnh tác giả cũng cung cấp 1 lượng kiến thức tâm lý học bổ ích. 
Lâu rồi mình cũng k mua sách ở tiki nhưng hqua nhận hàng nhận hàng hài lòng vô cùng, sách mới và mực in rõ chữ. Like
Ngô Như Quỳnh
Ngô Như Quỳnh

Giao đúng ngày, sách đẹp in rõ ràng. Mọi người nên xem kích thước để không bị bất ngờ vì sự nhỏ gọn của nó. Cái bất ngờ phải là ở khâu đóng gói cơ, chưa bao giờ mua sách mà đóng gói sơ sài như này, mưa nhỏ nhỏ thôi là ướt vào sách rồi.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Giao đúng ngày, sách đẹp in rõ ràng. Mọi người nên xem kích thước để không bị bất ngờ vì sự nhỏ gọn của nó. Cái bất ngờ phải là ở khâu đóng gói cơ, chưa bao giờ mua sách mà đóng gói sơ sài như này, mưa nhỏ nhỏ thôi là ướt vào sách rồi.
 • Giao đúng ngày, sách đẹp in rõ ràng. Mọi người nên xem kích thước để không bị bất ngờ vì sự nhỏ gọn của nó. Cái bất ngờ phải là ở khâu đóng gói cơ, chưa bao giờ mua sách mà đóng gói sơ sài như này, mưa nhỏ nhỏ thôi là ướt vào sách rồi.
 • Giao đúng ngày, sách đẹp in rõ ràng. Mọi người nên xem kích thước để không bị bất ngờ vì sự nhỏ gọn của nó. Cái bất ngờ phải là ở khâu đóng gói cơ, chưa bao giờ mua sách mà đóng gói sơ sài như này, mưa nhỏ nhỏ thôi là ướt vào sách rồi.
 • Giao đúng ngày, sách đẹp in rõ ràng. Mọi người nên xem kích thước để không bị bất ngờ vì sự nhỏ gọn của nó. Cái bất ngờ phải là ở khâu đóng gói cơ, chưa bao giờ mua sách mà đóng gói sơ sài như này, mưa nhỏ nhỏ thôi là ướt vào sách rồi.
 • Giao đúng ngày, sách đẹp in rõ ràng. Mọi người nên xem kích thước để không bị bất ngờ vì sự nhỏ gọn của nó. Cái bất ngờ phải là ở khâu đóng gói cơ, chưa bao giờ mua sách mà đóng gói sơ sài như này, mưa nhỏ nhỏ thôi là ướt vào sách rồi.
Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh

Cuốn sách nhỏ gọn, khổ khá xinh, tác giả đưa ra nhiều khái niệm tâm lý học, có dẫn chứng cụ thể (có cả dẫn chứng của chính tác giả) Tuy nhiên, cá nhân mình không thích cuốn sách này lắm (ý kiến chủ quan của mình thôi, nên mọi người cứ tham khảo nhé) vì một số lý do như - Có thể cuốn sách chia sẻ những kiến thức về tâm lý nên mình chưa đủ kiến thức để thấm hết được ý nghĩa, nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Cũng chính vì thể loại sách như vậy mà lối diễn văn của tác giả làm mình không thích lắm. - Nội dung chính khoảng 150trang, nên đọc không đã lắm, mà với mức giá bìa >80k thì mình thấy không rẻ (vì mình không nhận được gì từ cuốn sách nên mình thấy vậy á) - Mình bị thu hút vì tên cuốn sách vì nghĩ nó có thể chia sẻ được chút nào, nhưng có thể với bạn khác biết khai thác thì nó giúp ích, còn với mình thì rất ít. Cuối cùng thì nếu có bạn nào đọc được quan điểm này của mình thì cũng xin đừng ném đá. Nếu các bạn có muốn mua lại cuốn này thì có thể bình luận ở nhận xét này. Xin cảm ơn ❤


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Cuốn sách nhỏ gọn, khổ khá xinh, tác giả đưa ra nhiều khái niệm tâm lý học, có dẫn chứng cụ thể (có cả dẫn chứng của chính tác giả) 
Tuy nhiên, cá nhân mình không thích cuốn sách này lắm (ý kiến chủ quan của mình thôi, nên mọi người cứ tham khảo nhé) vì một số lý do như
- Có thể cuốn sách chia sẻ những kiến thức về tâm lý nên mình chưa đủ kiến thức để thấm hết được ý nghĩa, nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Cũng chính vì thể loại sách như vậy mà lối diễn văn của tác giả làm mình không thích lắm. 
- Nội dung chính khoảng 150trang, nên đọc không đã lắm, mà với mức giá bìa >80k thì mình thấy không rẻ (vì mình không nhận được gì từ cuốn sách nên mình thấy vậy á) 
- Mình bị thu hút vì tên cuốn sách vì nghĩ nó có thể chia sẻ được chút nào, nhưng có thể với bạn khác biết khai thác thì nó giúp ích, còn với mình thì rất ít. 
Cuối cùng thì nếu có bạn nào đọc được quan điểm này của mình thì cũng xin đừng ném đá. Nếu các bạn có muốn mua lại cuốn này thì có thể bình luận ở nhận xét này. 
Xin cảm ơn ❤
 • Cuốn sách nhỏ gọn, khổ khá xinh, tác giả đưa ra nhiều khái niệm tâm lý học, có dẫn chứng cụ thể (có cả dẫn chứng của chính tác giả) 
Tuy nhiên, cá nhân mình không thích cuốn sách này lắm (ý kiến chủ quan của mình thôi, nên mọi người cứ tham khảo nhé) vì một số lý do như
- Có thể cuốn sách chia sẻ những kiến thức về tâm lý nên mình chưa đủ kiến thức để thấm hết được ý nghĩa, nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Cũng chính vì thể loại sách như vậy mà lối diễn văn của tác giả làm mình không thích lắm. 
- Nội dung chính khoảng 150trang, nên đọc không đã lắm, mà với mức giá bìa >80k thì mình thấy không rẻ (vì mình không nhận được gì từ cuốn sách nên mình thấy vậy á) 
- Mình bị thu hút vì tên cuốn sách vì nghĩ nó có thể chia sẻ được chút nào, nhưng có thể với bạn khác biết khai thác thì nó giúp ích, còn với mình thì rất ít. 
Cuối cùng thì nếu có bạn nào đọc được quan điểm này của mình thì cũng xin đừng ném đá. Nếu các bạn có muốn mua lại cuốn này thì có thể bình luận ở nhận xét này. 
Xin cảm ơn ❤
 • Cuốn sách nhỏ gọn, khổ khá xinh, tác giả đưa ra nhiều khái niệm tâm lý học, có dẫn chứng cụ thể (có cả dẫn chứng của chính tác giả) 
Tuy nhiên, cá nhân mình không thích cuốn sách này lắm (ý kiến chủ quan của mình thôi, nên mọi người cứ tham khảo nhé) vì một số lý do như
- Có thể cuốn sách chia sẻ những kiến thức về tâm lý nên mình chưa đủ kiến thức để thấm hết được ý nghĩa, nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Cũng chính vì thể loại sách như vậy mà lối diễn văn của tác giả làm mình không thích lắm. 
- Nội dung chính khoảng 150trang, nên đọc không đã lắm, mà với mức giá bìa >80k thì mình thấy không rẻ (vì mình không nhận được gì từ cuốn sách nên mình thấy vậy á) 
- Mình bị thu hút vì tên cuốn sách vì nghĩ nó có thể chia sẻ được chút nào, nhưng có thể với bạn khác biết khai thác thì nó giúp ích, còn với mình thì rất ít. 
Cuối cùng thì nếu có bạn nào đọc được quan điểm này của mình thì cũng xin đừng ném đá. Nếu các bạn có muốn mua lại cuốn này thì có thể bình luận ở nhận xét này. 
Xin cảm ơn ❤
 • Cuốn sách nhỏ gọn, khổ khá xinh, tác giả đưa ra nhiều khái niệm tâm lý học, có dẫn chứng cụ thể (có cả dẫn chứng của chính tác giả) 
Tuy nhiên, cá nhân mình không thích cuốn sách này lắm (ý kiến chủ quan của mình thôi, nên mọi người cứ tham khảo nhé) vì một số lý do như
- Có thể cuốn sách chia sẻ những kiến thức về tâm lý nên mình chưa đủ kiến thức để thấm hết được ý nghĩa, nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Cũng chính vì thể loại sách như vậy mà lối diễn văn của tác giả làm mình không thích lắm. 
- Nội dung chính khoảng 150trang, nên đọc không đã lắm, mà với mức giá bìa >80k thì mình thấy không rẻ (vì mình không nhận được gì từ cuốn sách nên mình thấy vậy á) 
- Mình bị thu hút vì tên cuốn sách vì nghĩ nó có thể chia sẻ được chút nào, nhưng có thể với bạn khác biết khai thác thì nó giúp ích, còn với mình thì rất ít. 
Cuối cùng thì nếu có bạn nào đọc được quan điểm này của mình thì cũng xin đừng ném đá. Nếu các bạn có muốn mua lại cuốn này thì có thể bình luận ở nhận xét này. 
Xin cảm ơn ❤
Huynh phuong thuy
Huynh phuong thuy

Đây là một cuốn sách tâm lý, kỹ năng mềm rất hay, rất gần gũi với những người hướng nội, những bạn nữ tự ti, những ai đang loay hoay chật vật định hình con người và giá trị cốt lõi của mình trong một thế giới mà lòng trắc ẩn, sự tự tế và sức khỏe tinh thần bị xem nhẹ. Sách có khổ nhỏ, dễ đem theo đọc. Tuy không dày về số trang nhưng nội dung lại không hề nông được củng cố bằng lối viết mạch lạc cùng những kết luận nghiên cứu thật sự. Bìa và tên của cuốn sách có thể khiến người mua nghĩ đây là một cuốn khô khan, nặng nề về cảm xúc nhưng thực ra lại rất dễ đọc và cuốn hút. Khuyết điểm: Không có kẹp sách. Chỗ 8 mối quan hệ được hình thành trình bày chưa được rõ. Dù sao, đây vẫn xứng đáng là một quyển sách cầm tay giúp xoa dịu cho người đọc những lúc cô đơn trên đường đời cũng như giúp cho ta sống vị tha và tốt đẹp hơn.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Đây là một cuốn sách tâm lý, kỹ năng mềm rất hay, rất gần gũi với những người hướng nội, những bạn nữ tự ti, những ai đang loay hoay chật vật định hình con người và giá trị cốt lõi của mình trong một thế giới mà lòng trắc ẩn, sự tự tế và sức khỏe tinh thần bị xem nhẹ. Sách có khổ nhỏ, dễ đem theo đọc. Tuy không dày về số trang nhưng nội dung lại không hề nông được củng cố bằng lối viết mạch lạc cùng những kết luận nghiên cứu thật sự. Bìa và tên của cuốn sách có thể khiến người mua nghĩ đây là một cuốn khô khan, nặng nề về cảm xúc nhưng thực ra lại rất dễ đọc và cuốn hút. Khuyết điểm: Không có kẹp sách. Chỗ 8 mối quan hệ được hình thành trình bày chưa được rõ. Dù sao, đây vẫn xứng đáng là một quyển sách cầm tay giúp xoa dịu cho người đọc những lúc cô đơn trên đường đời cũng như giúp cho ta sống vị tha và tốt đẹp hơn.
 • Đây là một cuốn sách tâm lý, kỹ năng mềm rất hay, rất gần gũi với những người hướng nội, những bạn nữ tự ti, những ai đang loay hoay chật vật định hình con người và giá trị cốt lõi của mình trong một thế giới mà lòng trắc ẩn, sự tự tế và sức khỏe tinh thần bị xem nhẹ. Sách có khổ nhỏ, dễ đem theo đọc. Tuy không dày về số trang nhưng nội dung lại không hề nông được củng cố bằng lối viết mạch lạc cùng những kết luận nghiên cứu thật sự. Bìa và tên của cuốn sách có thể khiến người mua nghĩ đây là một cuốn khô khan, nặng nề về cảm xúc nhưng thực ra lại rất dễ đọc và cuốn hút. Khuyết điểm: Không có kẹp sách. Chỗ 8 mối quan hệ được hình thành trình bày chưa được rõ. Dù sao, đây vẫn xứng đáng là một quyển sách cầm tay giúp xoa dịu cho người đọc những lúc cô đơn trên đường đời cũng như giúp cho ta sống vị tha và tốt đẹp hơn.
Tiên Ngô
Tiên Ngô

Bọc hàng khá kỹ, có điều sách ko có seal nên hơi tiếc tí, vì tui thích cảm giác bóc seal sách nên hơi buồn xí. Nhưng nói chung vẫn ổn, sách không bị hư hại gì hết. Bìa sách đơn giản, nhìn khá ý nghĩa, sách nhỏ nhỏ nhìn cưng lắm. Mình chưa đọc cuốn này, thấy sách khá nổi nhưng đến giờ mình mới mua, mình đọc review và quyết định mua nó.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Bọc hàng khá kỹ, có điều sách ko có seal nên hơi tiếc tí, vì tui thích cảm giác bóc seal sách nên hơi buồn xí. Nhưng nói chung vẫn ổn, sách không bị hư hại gì hết. Bìa sách đơn giản, nhìn khá ý nghĩa, sách nhỏ nhỏ nhìn cưng lắm. Mình chưa đọc cuốn này, thấy sách khá nổi nhưng đến giờ mình mới mua, mình đọc review và quyết định mua nó.
 • Bọc hàng khá kỹ, có điều sách ko có seal nên hơi tiếc tí, vì tui thích cảm giác bóc seal sách nên hơi buồn xí. Nhưng nói chung vẫn ổn, sách không bị hư hại gì hết. Bìa sách đơn giản, nhìn khá ý nghĩa, sách nhỏ nhỏ nhìn cưng lắm. Mình chưa đọc cuốn này, thấy sách khá nổi nhưng đến giờ mình mới mua, mình đọc review và quyết định mua nó.
Hao Le Thi Thanh
Hao Le Thi Thanh

Tiki giao hàng rất nhanh. Sách cũng mới nữa. (P/s: Sách không có gì đi kèm đâu, bookmart trên hình là mình mua trên *** ớ mấy bồ.) Nói chung là về giao hàng của Tiki mình không có gì để chê cả. Một số đánh giá của mình về cuốn này như sau: +Điểm cộng: Thứ nhất là về hình thức, khổ sách nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn cuốn truyện tranh 1 xí, nên rất tiện cho các bạn cầm theo đọc mọi lúc mọi nơi, cũng như tiết kiệm được giấy bảo vệ môi trường nha. Chữ cũng không bị bé quá đâu, các bạn đừng lo. Thứ hai là về nội dung. Sách nói về những suy nghĩ có thiên hướng tiêu cực (rất thường xuất hiện trong đầu) những bạn hướng nội (và nghĩ nhiều) giống như mình: khiển trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ, so sánh mình với người khác,... Cũng như nhìn nhận những hành vi này trên phương diện khoa học tâm lý, và cách tác giả vận dụng những kiến thức này để thấu hiểu, chữa lành, yêu thương bản thân hơn. Mình tin câu chuyện của tác giả sẽ khiến bạn đồng cảm và giúp bạn biết cách yêu thương bản thân mình hơn đó. +Điểm trừ: Mình không ưng cách biên tập sách của cuốn này. Trình bày khá lộn xộn: Mục lục bị để xuống cuối sách (không hề khoa học, dù mình rất tâm đắc vì các trích dẫn trong sách đều có dẫn nguồn đầy đủ). Và các trang quotes bị chen giữa nội dung của chương sách (thay vì để ở cuối chương sách) cũng khiến mình cảm thấy khó chịu khi đọc. Mong Skybook có thể biên tập kỹ hơn ở những cuốn khác ạ.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Tiki giao hàng rất nhanh. Sách cũng mới nữa. (P/s: Sách không có gì đi kèm đâu, bookmart trên hình là mình mua trên *** ớ mấy bồ.) Nói chung là về giao hàng của Tiki mình không có gì để chê cả. 

Một số đánh giá của mình về cuốn này như sau:
+Điểm cộng: 
Thứ nhất là về hình thức, khổ sách nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn cuốn truyện tranh 1 xí, nên rất tiện cho các bạn cầm theo đọc mọi lúc mọi nơi, cũng như tiết kiệm được giấy bảo vệ môi trường nha. Chữ cũng không bị bé quá đâu, các bạn đừng lo. 

Thứ hai là về nội dung. Sách nói về những suy nghĩ có thiên hướng tiêu cực (rất thường xuất hiện trong đầu) những bạn hướng nội (và nghĩ nhiều) giống như mình: khiển trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ, so sánh mình với người khác,... Cũng như nhìn nhận những hành vi này trên phương diện khoa học tâm lý, và cách tác giả vận dụng những kiến thức này để thấu hiểu, chữa lành, yêu thương bản thân hơn. Mình tin câu chuyện của tác giả sẽ khiến bạn đồng cảm và giúp bạn biết cách yêu thương bản thân mình hơn đó.

+Điểm trừ: Mình không ưng cách biên tập sách của cuốn này. Trình bày khá lộn xộn: Mục lục bị để xuống cuối sách (không hề khoa học, dù mình rất tâm đắc vì các trích dẫn trong sách đều có dẫn nguồn đầy đủ). Và các trang quotes bị chen giữa nội dung của chương sách (thay vì để ở cuối chương sách) cũng khiến mình cảm thấy khó chịu khi đọc. Mong Skybook có thể biên tập kỹ hơn ở những cuốn khác ạ.
 • Tiki giao hàng rất nhanh. Sách cũng mới nữa. (P/s: Sách không có gì đi kèm đâu, bookmart trên hình là mình mua trên *** ớ mấy bồ.) Nói chung là về giao hàng của Tiki mình không có gì để chê cả. 

Một số đánh giá của mình về cuốn này như sau:
+Điểm cộng: 
Thứ nhất là về hình thức, khổ sách nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn cuốn truyện tranh 1 xí, nên rất tiện cho các bạn cầm theo đọc mọi lúc mọi nơi, cũng như tiết kiệm được giấy bảo vệ môi trường nha. Chữ cũng không bị bé quá đâu, các bạn đừng lo. 

Thứ hai là về nội dung. Sách nói về những suy nghĩ có thiên hướng tiêu cực (rất thường xuất hiện trong đầu) những bạn hướng nội (và nghĩ nhiều) giống như mình: khiển trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ, so sánh mình với người khác,... Cũng như nhìn nhận những hành vi này trên phương diện khoa học tâm lý, và cách tác giả vận dụng những kiến thức này để thấu hiểu, chữa lành, yêu thương bản thân hơn. Mình tin câu chuyện của tác giả sẽ khiến bạn đồng cảm và giúp bạn biết cách yêu thương bản thân mình hơn đó.

+Điểm trừ: Mình không ưng cách biên tập sách của cuốn này. Trình bày khá lộn xộn: Mục lục bị để xuống cuối sách (không hề khoa học, dù mình rất tâm đắc vì các trích dẫn trong sách đều có dẫn nguồn đầy đủ). Và các trang quotes bị chen giữa nội dung của chương sách (thay vì để ở cuối chương sách) cũng khiến mình cảm thấy khó chịu khi đọc. Mong Skybook có thể biên tập kỹ hơn ở những cuốn khác ạ.
 • Tiki giao hàng rất nhanh. Sách cũng mới nữa. (P/s: Sách không có gì đi kèm đâu, bookmart trên hình là mình mua trên *** ớ mấy bồ.) Nói chung là về giao hàng của Tiki mình không có gì để chê cả. 

Một số đánh giá của mình về cuốn này như sau:
+Điểm cộng: 
Thứ nhất là về hình thức, khổ sách nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn cuốn truyện tranh 1 xí, nên rất tiện cho các bạn cầm theo đọc mọi lúc mọi nơi, cũng như tiết kiệm được giấy bảo vệ môi trường nha. Chữ cũng không bị bé quá đâu, các bạn đừng lo. 

Thứ hai là về nội dung. Sách nói về những suy nghĩ có thiên hướng tiêu cực (rất thường xuất hiện trong đầu) những bạn hướng nội (và nghĩ nhiều) giống như mình: khiển trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ, so sánh mình với người khác,... Cũng như nhìn nhận những hành vi này trên phương diện khoa học tâm lý, và cách tác giả vận dụng những kiến thức này để thấu hiểu, chữa lành, yêu thương bản thân hơn. Mình tin câu chuyện của tác giả sẽ khiến bạn đồng cảm và giúp bạn biết cách yêu thương bản thân mình hơn đó.

+Điểm trừ: Mình không ưng cách biên tập sách của cuốn này. Trình bày khá lộn xộn: Mục lục bị để xuống cuối sách (không hề khoa học, dù mình rất tâm đắc vì các trích dẫn trong sách đều có dẫn nguồn đầy đủ). Và các trang quotes bị chen giữa nội dung của chương sách (thay vì để ở cuối chương sách) cũng khiến mình cảm thấy khó chịu khi đọc. Mong Skybook có thể biên tập kỹ hơn ở những cuốn khác ạ.
 • Tiki giao hàng rất nhanh. Sách cũng mới nữa. (P/s: Sách không có gì đi kèm đâu, bookmart trên hình là mình mua trên *** ớ mấy bồ.) Nói chung là về giao hàng của Tiki mình không có gì để chê cả. 

Một số đánh giá của mình về cuốn này như sau:
+Điểm cộng: 
Thứ nhất là về hình thức, khổ sách nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn cuốn truyện tranh 1 xí, nên rất tiện cho các bạn cầm theo đọc mọi lúc mọi nơi, cũng như tiết kiệm được giấy bảo vệ môi trường nha. Chữ cũng không bị bé quá đâu, các bạn đừng lo. 

Thứ hai là về nội dung. Sách nói về những suy nghĩ có thiên hướng tiêu cực (rất thường xuất hiện trong đầu) những bạn hướng nội (và nghĩ nhiều) giống như mình: khiển trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ, so sánh mình với người khác,... Cũng như nhìn nhận những hành vi này trên phương diện khoa học tâm lý, và cách tác giả vận dụng những kiến thức này để thấu hiểu, chữa lành, yêu thương bản thân hơn. Mình tin câu chuyện của tác giả sẽ khiến bạn đồng cảm và giúp bạn biết cách yêu thương bản thân mình hơn đó.

+Điểm trừ: Mình không ưng cách biên tập sách của cuốn này. Trình bày khá lộn xộn: Mục lục bị để xuống cuối sách (không hề khoa học, dù mình rất tâm đắc vì các trích dẫn trong sách đều có dẫn nguồn đầy đủ). Và các trang quotes bị chen giữa nội dung của chương sách (thay vì để ở cuối chương sách) cũng khiến mình cảm thấy khó chịu khi đọc. Mong Skybook có thể biên tập kỹ hơn ở những cuốn khác ạ.
Hao Le Thi Thanh
Hao Le Thi Thanh
@Hip Đẹp Jai bạn nói đúng, là Being đó. Tại mình cứ quen miệng gọi mấy thương hiệu nhà AZ thành Sky hết z á 😐
Hip Đẹp Jai
Hip Đẹp Jai
cuốn này của Being chứ có phải của Sky đâu bạn
Hoàng Dung
Hoàng Dung

Hành trình tìm lại bản thân của mình đang khởi dần tích cực nhờ cuốn sách này. Cảm ơn vì mình và “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều” đã có duyên gặp nhau. Cảm ơn đã đến với mình một cách tình cờ và trong giai đoạn lạc lối của tuổi đôi mươi. Chân thành cảm ơn Being Team và chị Phạm Lê Minh Thư đã đồng hành cùng người trẻ như em cách để đối mặt những “cơn bão” suy nghĩ của bản thân!


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Hành trình tìm lại bản thân của mình đang khởi dần tích cực nhờ cuốn sách này. Cảm ơn vì mình và “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều” đã có duyên gặp nhau. Cảm ơn đã đến với mình một cách tình cờ và trong giai đoạn lạc lối của tuổi đôi mươi.
Chân thành cảm ơn Being Team và chị Phạm Lê Minh Thư đã đồng hành cùng người trẻ như em cách để đối mặt những “cơn bão” suy nghĩ của bản thân!
 • Hành trình tìm lại bản thân của mình đang khởi dần tích cực nhờ cuốn sách này. Cảm ơn vì mình và “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều” đã có duyên gặp nhau. Cảm ơn đã đến với mình một cách tình cờ và trong giai đoạn lạc lối của tuổi đôi mươi.
Chân thành cảm ơn Being Team và chị Phạm Lê Minh Thư đã đồng hành cùng người trẻ như em cách để đối mặt những “cơn bão” suy nghĩ của bản thân!
 • Hành trình tìm lại bản thân của mình đang khởi dần tích cực nhờ cuốn sách này. Cảm ơn vì mình và “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều” đã có duyên gặp nhau. Cảm ơn đã đến với mình một cách tình cờ và trong giai đoạn lạc lối của tuổi đôi mươi.
Chân thành cảm ơn Being Team và chị Phạm Lê Minh Thư đã đồng hành cùng người trẻ như em cách để đối mặt những “cơn bão” suy nghĩ của bản thân!
nhu piggy
nhu piggy

giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
 • giao hàng nhanh.sách như cũ ,rất dơ, trầy móp nhiều cạnh ,trang sách nhiều chỗ bị nhăn .,lỗi nhiều
Đỗ Văn Cảnh
Đỗ Văn Cảnh

Sách đẹp, thơm. Nội dung phù hợp với lứa tuổi 20-30 hoặc cho những người muốn tìm lại bản thân mình ở độ tuổi đôi chục hoặc bạn muốn biết đứa con bướng bỉnh bạn thương yêu đang nghĩ gì thì cuốn sách này dành cho bạn. Tôi thấy mình một ít trong những suy tưởng quẩn quanh của nhân vật, và hiểu rõ hơn về những điều tưởng như không lối thoát đó.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách đẹp, thơm. Nội dung phù hợp với lứa tuổi 20-30 hoặc cho những người muốn tìm lại bản thân mình ở độ tuổi đôi chục hoặc bạn muốn biết đứa con bướng bỉnh bạn thương yêu đang nghĩ gì thì cuốn sách này dành cho bạn. Tôi thấy mình một ít trong những suy tưởng quẩn quanh của nhân vật, và hiểu rõ hơn về những điều tưởng như không lối thoát đó.

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Hành Tinh Của Một Kẻ Nghĩ Nhiều

“Đó là mùa hè năm 2020, mùa hè của COVID-19 và một ngàn vạn khủng hoảng tuổi đôi mươi. Đó là mùa hè mình bắt chuyến bay sớm nhất có thể vào ngày 20 tháng 3 để chạy khỏi nước Anh đang bùng dịch, bị kẹt lại sân bay Bangkok trong 24 giờ đồng hồ vì chuyến bay quá cảnh về Sài Gòn bị huỷ
Đó là mỗi đêm mùa hè nằm trên giường stress chuyện deadline luận văn, stress chuyện thất nghiệp không kiếm ra tiền, stress chuyện bỏ lỡ cơ hội thực tập giúp ích cho sự nghiệp của mình, stress chuyện học hành dở dang - không biết bao giờ mới có thể quay lại Anh và hoàn thành tấm bằng đại học, stress chuyện tồn tại một cách mơ hồ, không biết mình là ai.”

Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều là hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ. Đó là một hành tinh đầy hỗn loạn của những suy nghĩ trăn trở, những dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm, những cảm xúc vừa phức tạp cũng vừa rất đỗi con người. Một thế giới quen thuộc với tất cả chúng ta.

Chứa đựng những lời chia sẻ và kiến thức từ podcast của Amateur Psychology - Tay mơ học đời bằng Tâm lý học, tác giả sẽ dẫn lối và đưa bạn tới từng ngóc ngách thầm kín nhất của hành tinh ấy dưới một góc nhìn chuyên sâu hơn.

Và nếu bạn cũng là một kẻ nghĩ nhiều, chào mừng bạn đến với hành tinh này.

“Sự cô đơn không nằm ở việc không có bạn bè hay người thân mà ngay cả trong sự sum vầy ta vẫn cảm thấy không có ai có thể hiểu mình tường tận từ sâu tâm hồn. Là sự cô đơn như thể chỉ có một mình mình trên một hành tinh đơn độc trong đầu, một hành tinh không bao giờ có khách viếng thăm”.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký