Gia Đình Tỉnh Thức

Đã bán: 697
Đánh giá:
5 sao tại tiki
152,000đ 209,000đ
Tiết kiệm:
57,000đ
so với giá thị trường Đề xuất
Tham khảo có 18 nơi bán

76 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Huỳnh Minh Thư
Huỳnh Minh Thư

Một cuốn sách dành cho tất cả, không chỉ các bậc cha mẹ hay những ai sắp làm cha mẹ. Bản thân tôi đọc để nhận diện những lầm tưởng và tổn thương mà mình có từ thuở thơ ấu đến hiện tại với gia đình tôi, để hiểu mối quan hệ trong gia đình tôi và sự tác động của chúng lẫn nhau và có lẽ hàn gắn nó. Bước hành động rất quan trọng và là trọng tâm của cuốn sách mới nhất của tiến sĩ Shefali Tsabary, là phần tiếp theo của cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức - một cuốn thiên lý thuyết cùng chủ đề. Ở ngay chương đầu tôi đã được tác giả khẳng định bằng lời và những câu chuyện bà kể về hành trình làm cha mẹ tỉnh thức với con gái của mình, rằng không ai sinh ra đã là một cha mẹ tốt hay sinh con ra là biết làm cha mẹ tốt, hiểu con ngay tức khắc. Đó là cả một quá trình bắt đầu từ sự vật lộn với bản ngã, là cãi vã và tan vỡ - không quan trọng tác giả có là tiến sĩ Tâm lý học bà vẫn phải cố gắng dần dần từ đống đổ nát giữa mối quan hệ mẹ - con, bà phải cố gắng, phải nhìn lại mình - phản tư, nhìn lại những gì mình đã gây ra và nhận thức thật rõ ràng những mô thức độc hại từ văn hoá, từ sự cố chấp, từ kinh nghiệm của bậc phụ huynh trước vô tình "truyền lại", bản năng,... từ đó mỗi khi nổi lên những định kiến vô lí đến từ bản ngã, bà có thể chấp nhận bỏ qua chúng với cái tâm sáng suốt, tĩnh lặng để đi đến mối quan hệ tốt lành với con cái. Đó là cả quá trình và ai cũng có thể đi trên con đường đó cùng con cái. Sách còn nhiều nội dung hay lắm. Mọi người cứ đọc dần.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Một cuốn sách dành cho tất cả, không chỉ các bậc cha mẹ hay những ai sắp làm cha mẹ. Bản thân tôi đọc để nhận diện những lầm tưởng và tổn thương mà mình có từ thuở thơ ấu đến hiện tại với gia đình tôi, để hiểu mối quan hệ trong gia đình tôi và sự tác động của chúng lẫn nhau và có lẽ hàn gắn nó. Bước hành động rất quan trọng và là trọng tâm của cuốn sách mới nhất của tiến sĩ Shefali Tsabary, là phần tiếp theo của cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức - một cuốn thiên lý thuyết cùng chủ đề. Ở ngay chương đầu tôi đã được tác giả khẳng định bằng lời và những câu chuyện bà kể về hành trình làm cha mẹ tỉnh thức với con gái của mình, rằng không ai sinh ra đã là một cha mẹ tốt hay sinh con ra là biết làm cha mẹ tốt, hiểu con ngay tức khắc. Đó là cả một quá trình bắt đầu từ sự vật lộn với bản ngã, là cãi vã và tan vỡ - không quan trọng tác giả có là tiến sĩ Tâm lý học bà vẫn phải cố gắng dần dần từ đống đổ nát giữa mối quan hệ mẹ - con, bà phải cố gắng, phải nhìn lại mình - phản tư, nhìn lại những gì mình đã gây ra và nhận thức thật rõ ràng những mô thức độc hại từ văn hoá, từ sự cố chấp, từ kinh nghiệm của bậc phụ huynh trước vô tình "truyền lại", bản năng,... từ đó mỗi khi nổi lên những định kiến vô lí đến từ bản ngã, bà có thể chấp nhận bỏ qua chúng với cái tâm sáng suốt, tĩnh lặng để đi đến mối quan hệ tốt lành với con cái. Đó là cả quá trình và ai cũng có thể đi trên con đường đó cùng con cái. Sách còn nhiều nội dung hay lắm. Mọi người cứ đọc dần.
 • Một cuốn sách dành cho tất cả, không chỉ các bậc cha mẹ hay những ai sắp làm cha mẹ. Bản thân tôi đọc để nhận diện những lầm tưởng và tổn thương mà mình có từ thuở thơ ấu đến hiện tại với gia đình tôi, để hiểu mối quan hệ trong gia đình tôi và sự tác động của chúng lẫn nhau và có lẽ hàn gắn nó. Bước hành động rất quan trọng và là trọng tâm của cuốn sách mới nhất của tiến sĩ Shefali Tsabary, là phần tiếp theo của cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức - một cuốn thiên lý thuyết cùng chủ đề. Ở ngay chương đầu tôi đã được tác giả khẳng định bằng lời và những câu chuyện bà kể về hành trình làm cha mẹ tỉnh thức với con gái của mình, rằng không ai sinh ra đã là một cha mẹ tốt hay sinh con ra là biết làm cha mẹ tốt, hiểu con ngay tức khắc. Đó là cả một quá trình bắt đầu từ sự vật lộn với bản ngã, là cãi vã và tan vỡ - không quan trọng tác giả có là tiến sĩ Tâm lý học bà vẫn phải cố gắng dần dần từ đống đổ nát giữa mối quan hệ mẹ - con, bà phải cố gắng, phải nhìn lại mình - phản tư, nhìn lại những gì mình đã gây ra và nhận thức thật rõ ràng những mô thức độc hại từ văn hoá, từ sự cố chấp, từ kinh nghiệm của bậc phụ huynh trước vô tình "truyền lại", bản năng,... từ đó mỗi khi nổi lên những định kiến vô lí đến từ bản ngã, bà có thể chấp nhận bỏ qua chúng với cái tâm sáng suốt, tĩnh lặng để đi đến mối quan hệ tốt lành với con cái. Đó là cả quá trình và ai cũng có thể đi trên con đường đó cùng con cái. Sách còn nhiều nội dung hay lắm. Mọi người cứ đọc dần.
 • Một cuốn sách dành cho tất cả, không chỉ các bậc cha mẹ hay những ai sắp làm cha mẹ. Bản thân tôi đọc để nhận diện những lầm tưởng và tổn thương mà mình có từ thuở thơ ấu đến hiện tại với gia đình tôi, để hiểu mối quan hệ trong gia đình tôi và sự tác động của chúng lẫn nhau và có lẽ hàn gắn nó. Bước hành động rất quan trọng và là trọng tâm của cuốn sách mới nhất của tiến sĩ Shefali Tsabary, là phần tiếp theo của cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức - một cuốn thiên lý thuyết cùng chủ đề. Ở ngay chương đầu tôi đã được tác giả khẳng định bằng lời và những câu chuyện bà kể về hành trình làm cha mẹ tỉnh thức với con gái của mình, rằng không ai sinh ra đã là một cha mẹ tốt hay sinh con ra là biết làm cha mẹ tốt, hiểu con ngay tức khắc. Đó là cả một quá trình bắt đầu từ sự vật lộn với bản ngã, là cãi vã và tan vỡ - không quan trọng tác giả có là tiến sĩ Tâm lý học bà vẫn phải cố gắng dần dần từ đống đổ nát giữa mối quan hệ mẹ - con, bà phải cố gắng, phải nhìn lại mình - phản tư, nhìn lại những gì mình đã gây ra và nhận thức thật rõ ràng những mô thức độc hại từ văn hoá, từ sự cố chấp, từ kinh nghiệm của bậc phụ huynh trước vô tình "truyền lại", bản năng,... từ đó mỗi khi nổi lên những định kiến vô lí đến từ bản ngã, bà có thể chấp nhận bỏ qua chúng với cái tâm sáng suốt, tĩnh lặng để đi đến mối quan hệ tốt lành với con cái. Đó là cả quá trình và ai cũng có thể đi trên con đường đó cùng con cái. Sách còn nhiều nội dung hay lắm. Mọi người cứ đọc dần.
 • Một cuốn sách dành cho tất cả, không chỉ các bậc cha mẹ hay những ai sắp làm cha mẹ. Bản thân tôi đọc để nhận diện những lầm tưởng và tổn thương mà mình có từ thuở thơ ấu đến hiện tại với gia đình tôi, để hiểu mối quan hệ trong gia đình tôi và sự tác động của chúng lẫn nhau và có lẽ hàn gắn nó. Bước hành động rất quan trọng và là trọng tâm của cuốn sách mới nhất của tiến sĩ Shefali Tsabary, là phần tiếp theo của cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức - một cuốn thiên lý thuyết cùng chủ đề. Ở ngay chương đầu tôi đã được tác giả khẳng định bằng lời và những câu chuyện bà kể về hành trình làm cha mẹ tỉnh thức với con gái của mình, rằng không ai sinh ra đã là một cha mẹ tốt hay sinh con ra là biết làm cha mẹ tốt, hiểu con ngay tức khắc. Đó là cả một quá trình bắt đầu từ sự vật lộn với bản ngã, là cãi vã và tan vỡ - không quan trọng tác giả có là tiến sĩ Tâm lý học bà vẫn phải cố gắng dần dần từ đống đổ nát giữa mối quan hệ mẹ - con, bà phải cố gắng, phải nhìn lại mình - phản tư, nhìn lại những gì mình đã gây ra và nhận thức thật rõ ràng những mô thức độc hại từ văn hoá, từ sự cố chấp, từ kinh nghiệm của bậc phụ huynh trước vô tình "truyền lại", bản năng,... từ đó mỗi khi nổi lên những định kiến vô lí đến từ bản ngã, bà có thể chấp nhận bỏ qua chúng với cái tâm sáng suốt, tĩnh lặng để đi đến mối quan hệ tốt lành với con cái. Đó là cả quá trình và ai cũng có thể đi trên con đường đó cùng con cái. Sách còn nhiều nội dung hay lắm. Mọi người cứ đọc dần.
 • Một cuốn sách dành cho tất cả, không chỉ các bậc cha mẹ hay những ai sắp làm cha mẹ. Bản thân tôi đọc để nhận diện những lầm tưởng và tổn thương mà mình có từ thuở thơ ấu đến hiện tại với gia đình tôi, để hiểu mối quan hệ trong gia đình tôi và sự tác động của chúng lẫn nhau và có lẽ hàn gắn nó. Bước hành động rất quan trọng và là trọng tâm của cuốn sách mới nhất của tiến sĩ Shefali Tsabary, là phần tiếp theo của cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức - một cuốn thiên lý thuyết cùng chủ đề. Ở ngay chương đầu tôi đã được tác giả khẳng định bằng lời và những câu chuyện bà kể về hành trình làm cha mẹ tỉnh thức với con gái của mình, rằng không ai sinh ra đã là một cha mẹ tốt hay sinh con ra là biết làm cha mẹ tốt, hiểu con ngay tức khắc. Đó là cả một quá trình bắt đầu từ sự vật lộn với bản ngã, là cãi vã và tan vỡ - không quan trọng tác giả có là tiến sĩ Tâm lý học bà vẫn phải cố gắng dần dần từ đống đổ nát giữa mối quan hệ mẹ - con, bà phải cố gắng, phải nhìn lại mình - phản tư, nhìn lại những gì mình đã gây ra và nhận thức thật rõ ràng những mô thức độc hại từ văn hoá, từ sự cố chấp, từ kinh nghiệm của bậc phụ huynh trước vô tình "truyền lại", bản năng,... từ đó mỗi khi nổi lên những định kiến vô lí đến từ bản ngã, bà có thể chấp nhận bỏ qua chúng với cái tâm sáng suốt, tĩnh lặng để đi đến mối quan hệ tốt lành với con cái. Đó là cả quá trình và ai cũng có thể đi trên con đường đó cùng con cái. Sách còn nhiều nội dung hay lắm. Mọi người cứ đọc dần.
Lương Duyên
Lương Duyên

Bất kì ai có gia đình và có con cũng nên đọc quyển sách này nhé ạ. Cuốn sách ko tập trung vào giải quyết hành vi của con mà tập trung vào giá trị cũng như hệ thống niềm tin cần thay đổi của bậc làm cha mẹ. Làm cha mẹ tỉnh thức là thực sự quay về bên trong để hiểu mình, chữa lành những tổn thương từ quá khứ, phá bỏ những giới hạn của bản thân để hiểu con và hêu con sâu sắc hơn. Rất nên mua đọc nhé các bậc phụ huynh muốn nuôi con trong niềm vui và sự an lạc!


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Bất kì ai có gia đình và có con cũng nên đọc quyển sách này nhé ạ. Cuốn sách ko tập trung vào giải quyết hành vi của con mà tập trung vào giá trị cũng như hệ thống niềm tin cần thay đổi của bậc làm cha mẹ. Làm cha mẹ tỉnh thức là thực sự quay về bên trong để hiểu mình, chữa lành những tổn thương từ quá khứ, phá bỏ những giới hạn của bản thân để hiểu con và hêu con sâu sắc hơn. 
Rất nên mua đọc nhé các bậc phụ huynh muốn nuôi con trong niềm vui và sự an lạc!
Hà Phương
Hà Phương

Rất hài lòng, sách được giao rất nhanh chỉ trong sáng hôm sau. Đọc cuốn sách này vừa là hành trình khám phá ra một định nghĩa mới về "tỉnh thức" trong gia đình, vừa là hành trình tìm về chân ngã của mình, những người sắp làm cha mẹ. Sách đề cập rất nhiều về bản ngã, trả lời cho câu hỏi tại sao hầu hết vấn đề đều bắt đầu từ nỗi sợ - thứ dần hình thành nên bản ngã của mình.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Rất hài lòng, sách được giao rất nhanh chỉ trong sáng hôm sau.
Đọc cuốn sách này vừa là hành trình khám phá ra một định nghĩa mới về "tỉnh thức" trong gia đình, vừa là hành trình tìm về chân ngã của mình, những người sắp làm cha mẹ. Sách đề cập rất nhiều về bản ngã, trả lời cho câu hỏi tại sao hầu hết vấn đề đều bắt đầu từ nỗi sợ - thứ dần hình thành nên bản ngã của mình.
nguyen mai
nguyen mai

Người trẻ hiện nay thiếu đi sự chấp nhận từ phụ huynh - đơn giản là chấp nhận con người thật của họ - đến mức họ tự hại mình theo nhiều cách như say xỉn, sử dụng chất, các mối quan hệ độc hại, thậm chí là tự làm đau mình. Những điều này là tiếng khóc van nài sự công nhận từ cha mẹ, từ xã hội. Chúng ta là những biểu hiện của một khao khát thầm kín được nhìn thấy, được biết đến, được xác nhận.

Hồ Thị Mỹ Tình
Hồ Thị Mỹ Tình

Sau cuốn LÀM CHA MẸ TỈNH THỨC thì tôi rất thich tác giả này, tôi quyết định đặt tiếp GIA ĐÌNH TỈNH THỨC và thấy còn hay hơn cuốn trước. Đúng là một CUỘC CÁCH MẠNG NUÔI DAY CON CÁI bắt đầu từ ba me, từ chính mình. Rất nên đọc ạ! Tiki giao sách rất nhanh và lịch sự. Cuốn này tôi mua để tặng bạn.

Trần Nhật Tiên
Trần Nhật Tiên
Cuốn này khác như thế nào với cuốn Làm Cha Mẹ Tỉnh Thức ạ? Mình chưa đọc nên đang phân vân mua cả 2 thì có bị trùng ý nhiều không
Phan Thi Thuy Giang
Phan Thi Thuy Giang

Mình đã đọc quyển làm cha mẹ tỉnh thức rất hay, nên mình mua tiếp quyển này của tác giả. Cách viết sinh động, minh họa dễ hiểu, cha mẹ rất nên có 2 quyển này. Tiki giao hàng nhanh chóng, sách đẹp.

Quang Trần
Quang Trần

Một cuốn sách hay, giao nhanh, sách đẹp, mua hàng ở tiki luôn yên tâm về chất lượng, đầu tư cho tri thức luôn là khoản đầu tư đúng đắn. Luôn ủng hộ tiki


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Một cuốn sách hay, giao nhanh, sách đẹp, mua hàng ở tiki luôn yên tâm về chất lượng, đầu tư cho tri thức luôn là khoản đầu tư đúng đắn. Luôn ủng hộ tiki
Lại Thị Mai
Lại Thị Mai

Bìa sách đẹp Giấy tốt Giao hàng nhanh Thay đổi bản thân để nuôi dạy con tốt hơn


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Bìa sách đẹp
Giấy tốt
Giao hàng nhanh 
Thay đổi bản thân để nuôi dạy con tốt hơn
Beth Gillar
Beth Gillar

Mình đánh giá dịch vụ mua hàng trên Tiki: khá nhanh, thuận tiện và còn được khuyến mãi với giá cả phù hợp.

Ken Quỳnh
Tiki Trading
Tiki Trading
Tiki rất vui khi nhận được đánh giá 5⭐️từ bạn Ken Quỳnh. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Tiki nha!

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Gia Đình Tỉnh Thức

Gia Đình Tỉnh Thức là tài liệu tham khảo cực kì hữu ích các bậc cha mẹ. Trong mỗi giai đoạn lớn lên, những đứa trẻ của chúng ta sẽ thay đổi. Từ những trải nghiệm quá khứ, hầu hết các bậc cha mẹ áp đặt cho con cái những điều chúng không muốn. Dần dần khoảng cách giữa hai bên dần lớn lên, gây tổn thương lẫn nhau và mất kết nối.

Thông qua những tình huống cụ thể, Gia Đình Tỉnh Thức mở ra một con đường cho con trẻ được làm chủ, khám phá và thể hiện giọng nói bên trong của mình. Chính từ đây, sự kết nối của con trẻ đối với chính bản thân mình và các thành viên khác được đẩy mạnh. Nhận thức được rằng mình có quyền sống đúng với bản chất của mình là một thành tố quan trọng cho khả năng phục hồi và trao quyền trong hiện tại và tương lai của con. Con trở thành một phần của cuộc cách mạng toàn cầu được xây dựng dựa trên lòng trắc ẩn, một thế giới phi bạo lực và thịnh vượng.

Các bậc cha mẹ hiểu rằng mỗi mối quan hệ trong gia đình đều tồn tại với mục đích giúp từng thành viên phát triển. Phụ huynh xem con cái như một tấm gương để họ soi chiếu và thấu hiểu hơn về sự trưởng thành cũng như sự phát triển của mình. Thay vì sửa những hành vi mà họ nhìn nhận là lỗi của con, họ sẽ tìm kiếm và thay đổi bản thân để trở nên chín chắn và hiện hữu hơn. Điểm mấu chốt luôn nằm ở ý thức của cha mẹ chứ không phải ở hành vi của con trẻ.

Việc được tự do khám phá sứ mệnh của mỗi cá nhân trao cho mỗi thành viên trong gia đình cơ hội được sống với tâm thế không sợ hãi và không có gánh nặng. Với khả năng tự nhận thức và niềm tin không giới hạn vào bản thân, khả năng thể hiện mình, mỗi thành viên sẽ cảm thấy tự do để khám phá, tìm tòi và sống đúng với con người thật.

Mục lục

Về những ví dụ minh họa trong cuốn sách này

Phần một: Sự Tỉnh Thức

Chương 1: Làm mới góc nhìn, thay đổi phương pháp

Chương 2: Văn hóa khiến cha mẹ thất bại ra sao?

Chương 3: Những tác động vô hình lên phản ứng của chúng ta

Phần Hai: Những Lầm Tưởng Của Cha Mẹ

Chương 4: Lầm tưởng #1 Nuôi dạy con cái là mọi vấn đề xoay quanh con trẻ

Chương 5: Lầm tưởng #2 Đứa trẻ thành công là đứa trẻ luôn dẫn đầu

Chương 6: Lầm tưởng #3 Có những đứa trẻ ngoan và có những đứa trẻ hư

Chương 7: Lầm tưởng #4 Bạn sinh ra đã là một người cha/người mẹ tốt

Chương 8: Lầm tưởng #5 Cha mẹ tốt là cha mẹ biết yêu thương

Chương 9: Lầm tưởng #6 Nuôi dạy con cái là nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc

Chương 10: Lầm tưởng #7 Cha mẹ cần kiểm soát

Phần Ba: Thấu Hiểu Phản Ứng Của Chúng Ta

Chương 11: Nuôi dạy một đứa trẻ thực sự

Chương 12: Những gì thực sự nằm phía sau phản ứng của chúng ta?

Chương 13: Chuyển đổi cảm giác sợ hãi thành ý thức

Phần Bốn: Thay Đổi Kỹ Năng Làm Cha Mẹ

Chương 14: Từ kỳ vọng đến sự kết nối

Chương 15: Từ phản ứng vô tư đến sự hiện diện toàn tâm

Chương 16: Từ hỗn loạn đến bình yên

Chương 17: Từ có vai trò đến không có vai trò

Chương 18: Từ cảm xúc đến cảm giác

Chương 19: Từ ngộ nhận đến tự chủ

Chương 20: Từ phán xét đến đồng cảm

Chương 21: Từ kỷ luật đến ranh giới giác ngộ

Chương 22: Từ chiến trường đến bàn đàm phán

Phần Kết: Thay Da Đổi Thịt

Phụ lục: 30 lời nhắc nhở mỗi ngày để xây dựng ý thức

Lời cảm ơn

Thông tin tác giả:

Tiến sĩ Shefali Tsabary nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý lâm sàng, Đại học Columbia, New York. Chuyên về tích hợp tâm lý học phương Tây và triết học phương Đông, Tiến sĩ Shefali mang những điều tốt đẹp nhất ở cả hai nơi đến cho khách hàng của mình. Bà là một chuyên gia về động lực gia đình và phát triển cá nhân.

Tiến sĩ Shefali đã viết ba cuốn sách, trong đó có Làm cha mẹ tỉnh thức là cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của Thời báo New York. Tiến sĩ Shefali cũng là diễn giả chính đã trình bày tại TEDx, Trường Kinh doanh Kellogg, Trung tâm Giáo dục và Hoà bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như các hội nghị và hội thảo khác trên khắp thế giới. Bà cũng đã được giới thiệu trên Chương trình SuperSoul Sunday và Chương trình Lifeclass của Opral Winfrey.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký