Combo 2 Cuốn "Hiểu Hết" : How Business Works - Hiểu Hết Về Kinh Doanh + How Money Works - Hiểu Hết Về Tiền

Đã bán: 1365
Đánh giá:
4.8 sao tại tiki
428,400đ 680,000đ
Tiết kiệm:
251,600đ
so với giá thị trường Đề xuất
Tham khảo có 12 nơi bán

196 Đánh Giá - Nhận Xét Từ Khách Hàng trên TIKI

Jenny Quỳnh Như
Jenny Quỳnh Như

Rất hài lòng về chất lượng của sách, cả về độ đẹp và nội dung nữa. Đang học về Tài chính nên mình sẽ đánh giá dưới góc độ 1 sv kinh tế :)) 1. Về cuốn How business works - nói rất kĩ về hoạt động trong 1 Doanh nghiệp, kinh doanh ntn, cấu trúc, hoạt động, nhân sự… -Tài chính trong doanh nghiệp đó (Kế toán & Báo cáo tài chính, KPI…) nói chung kiến thức về Kế toán nói rất rất kĩ và chi tiết. -Bán hàng & Marketing (mkt hỗn hợp, pp mkt, outbound mkt…) rất đầy đủ và chi tiết về môn Marketing như trước đây mình đã học ở ĐH - Vận hành & SX (Sx, quản trị, SP, chuỗi cung ứng) 2. Về cuốn How Money Works - Khái niệm, tiến hoá của tiền -Các công cụ tài chính (Cổ phần, trái phiếu…), thị trường tài chính (sơ cấp, thứ cấp, tiền tệ, chứng khoán) -> Kiến thức viết kĩ y như hồi mình học môn Tài Chính-Tiền Tệ ở ĐH vậy :)) -Tài chính Chính phủ (Cung tiền, Lạm phát, chính sách…) -Tài chính cá nhân (Đầu tư, lương hưu, nợ, tiền điện tử, Bitcoin…) => ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 CUỐN : rất đáng mua, nhiều kiến thức rất chi tiết và bổ ích, đi sâu vào quá trình kinh doanh, tiền tệ nhưng ko có khó hiểu, trình bày logic, sơ đồ dễ hiểu, màu sắc bắt mắt dễ nhớ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mua được 2 cuốn sách này từ Nhã Nam.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Rất hài lòng về chất lượng của sách, cả về độ đẹp và nội dung nữa. Đang học về Tài chính nên mình sẽ đánh giá dưới góc độ 1 sv kinh tế :))
1. Về cuốn How business works 
- nói rất kĩ về hoạt động trong 1 Doanh nghiệp, kinh doanh ntn, cấu trúc, hoạt động, nhân sự…
-Tài chính trong doanh nghiệp đó (Kế toán & Báo cáo tài chính, KPI…) nói chung kiến thức về Kế toán nói rất rất kĩ và chi tiết. 
-Bán hàng & Marketing (mkt hỗn hợp, pp mkt, outbound mkt…) rất đầy đủ và chi tiết về môn Marketing như trước đây mình đã học ở ĐH
- Vận hành & SX (Sx, quản trị, SP, chuỗi cung ứng) 

2. Về cuốn How Money Works
- Khái niệm, tiến hoá của tiền
-Các công cụ tài chính (Cổ phần, trái phiếu…), thị trường tài chính (sơ cấp, thứ cấp, tiền tệ, chứng khoán) -> Kiến thức viết kĩ y như hồi mình học môn Tài Chính-Tiền Tệ ở ĐH vậy :))
-Tài chính Chính phủ (Cung tiền, Lạm phát, chính sách…)
-Tài chính cá nhân (Đầu tư, lương hưu, nợ, tiền điện tử, Bitcoin…)
=> ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 CUỐN : rất đáng mua, nhiều kiến thức rất chi tiết và bổ ích, đi sâu vào quá trình kinh doanh, tiền tệ nhưng ko có khó hiểu, trình bày logic, sơ đồ dễ hiểu, màu sắc bắt mắt dễ nhớ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mua được 2 cuốn sách này từ Nhã Nam.
 • Rất hài lòng về chất lượng của sách, cả về độ đẹp và nội dung nữa. Đang học về Tài chính nên mình sẽ đánh giá dưới góc độ 1 sv kinh tế :))
1. Về cuốn How business works 
- nói rất kĩ về hoạt động trong 1 Doanh nghiệp, kinh doanh ntn, cấu trúc, hoạt động, nhân sự…
-Tài chính trong doanh nghiệp đó (Kế toán & Báo cáo tài chính, KPI…) nói chung kiến thức về Kế toán nói rất rất kĩ và chi tiết. 
-Bán hàng & Marketing (mkt hỗn hợp, pp mkt, outbound mkt…) rất đầy đủ và chi tiết về môn Marketing như trước đây mình đã học ở ĐH
- Vận hành & SX (Sx, quản trị, SP, chuỗi cung ứng) 

2. Về cuốn How Money Works
- Khái niệm, tiến hoá của tiền
-Các công cụ tài chính (Cổ phần, trái phiếu…), thị trường tài chính (sơ cấp, thứ cấp, tiền tệ, chứng khoán) -> Kiến thức viết kĩ y như hồi mình học môn Tài Chính-Tiền Tệ ở ĐH vậy :))
-Tài chính Chính phủ (Cung tiền, Lạm phát, chính sách…)
-Tài chính cá nhân (Đầu tư, lương hưu, nợ, tiền điện tử, Bitcoin…)
=> ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 CUỐN : rất đáng mua, nhiều kiến thức rất chi tiết và bổ ích, đi sâu vào quá trình kinh doanh, tiền tệ nhưng ko có khó hiểu, trình bày logic, sơ đồ dễ hiểu, màu sắc bắt mắt dễ nhớ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mua được 2 cuốn sách này từ Nhã Nam.
 • Rất hài lòng về chất lượng của sách, cả về độ đẹp và nội dung nữa. Đang học về Tài chính nên mình sẽ đánh giá dưới góc độ 1 sv kinh tế :))
1. Về cuốn How business works 
- nói rất kĩ về hoạt động trong 1 Doanh nghiệp, kinh doanh ntn, cấu trúc, hoạt động, nhân sự…
-Tài chính trong doanh nghiệp đó (Kế toán & Báo cáo tài chính, KPI…) nói chung kiến thức về Kế toán nói rất rất kĩ và chi tiết. 
-Bán hàng & Marketing (mkt hỗn hợp, pp mkt, outbound mkt…) rất đầy đủ và chi tiết về môn Marketing như trước đây mình đã học ở ĐH
- Vận hành & SX (Sx, quản trị, SP, chuỗi cung ứng) 

2. Về cuốn How Money Works
- Khái niệm, tiến hoá của tiền
-Các công cụ tài chính (Cổ phần, trái phiếu…), thị trường tài chính (sơ cấp, thứ cấp, tiền tệ, chứng khoán) -> Kiến thức viết kĩ y như hồi mình học môn Tài Chính-Tiền Tệ ở ĐH vậy :))
-Tài chính Chính phủ (Cung tiền, Lạm phát, chính sách…)
-Tài chính cá nhân (Đầu tư, lương hưu, nợ, tiền điện tử, Bitcoin…)
=> ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 CUỐN : rất đáng mua, nhiều kiến thức rất chi tiết và bổ ích, đi sâu vào quá trình kinh doanh, tiền tệ nhưng ko có khó hiểu, trình bày logic, sơ đồ dễ hiểu, màu sắc bắt mắt dễ nhớ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mua được 2 cuốn sách này từ Nhã Nam.
 • Rất hài lòng về chất lượng của sách, cả về độ đẹp và nội dung nữa. Đang học về Tài chính nên mình sẽ đánh giá dưới góc độ 1 sv kinh tế :))
1. Về cuốn How business works 
- nói rất kĩ về hoạt động trong 1 Doanh nghiệp, kinh doanh ntn, cấu trúc, hoạt động, nhân sự…
-Tài chính trong doanh nghiệp đó (Kế toán & Báo cáo tài chính, KPI…) nói chung kiến thức về Kế toán nói rất rất kĩ và chi tiết. 
-Bán hàng & Marketing (mkt hỗn hợp, pp mkt, outbound mkt…) rất đầy đủ và chi tiết về môn Marketing như trước đây mình đã học ở ĐH
- Vận hành & SX (Sx, quản trị, SP, chuỗi cung ứng) 

2. Về cuốn How Money Works
- Khái niệm, tiến hoá của tiền
-Các công cụ tài chính (Cổ phần, trái phiếu…), thị trường tài chính (sơ cấp, thứ cấp, tiền tệ, chứng khoán) -> Kiến thức viết kĩ y như hồi mình học môn Tài Chính-Tiền Tệ ở ĐH vậy :))
-Tài chính Chính phủ (Cung tiền, Lạm phát, chính sách…)
-Tài chính cá nhân (Đầu tư, lương hưu, nợ, tiền điện tử, Bitcoin…)
=> ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 CUỐN : rất đáng mua, nhiều kiến thức rất chi tiết và bổ ích, đi sâu vào quá trình kinh doanh, tiền tệ nhưng ko có khó hiểu, trình bày logic, sơ đồ dễ hiểu, màu sắc bắt mắt dễ nhớ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mua được 2 cuốn sách này từ Nhã Nam.
 • Rất hài lòng về chất lượng của sách, cả về độ đẹp và nội dung nữa. Đang học về Tài chính nên mình sẽ đánh giá dưới góc độ 1 sv kinh tế :))
1. Về cuốn How business works 
- nói rất kĩ về hoạt động trong 1 Doanh nghiệp, kinh doanh ntn, cấu trúc, hoạt động, nhân sự…
-Tài chính trong doanh nghiệp đó (Kế toán & Báo cáo tài chính, KPI…) nói chung kiến thức về Kế toán nói rất rất kĩ và chi tiết. 
-Bán hàng & Marketing (mkt hỗn hợp, pp mkt, outbound mkt…) rất đầy đủ và chi tiết về môn Marketing như trước đây mình đã học ở ĐH
- Vận hành & SX (Sx, quản trị, SP, chuỗi cung ứng) 

2. Về cuốn How Money Works
- Khái niệm, tiến hoá của tiền
-Các công cụ tài chính (Cổ phần, trái phiếu…), thị trường tài chính (sơ cấp, thứ cấp, tiền tệ, chứng khoán) -> Kiến thức viết kĩ y như hồi mình học môn Tài Chính-Tiền Tệ ở ĐH vậy :))
-Tài chính Chính phủ (Cung tiền, Lạm phát, chính sách…)
-Tài chính cá nhân (Đầu tư, lương hưu, nợ, tiền điện tử, Bitcoin…)
=> ĐÁNH GIÁ CHUNG 2 CUỐN : rất đáng mua, nhiều kiến thức rất chi tiết và bổ ích, đi sâu vào quá trình kinh doanh, tiền tệ nhưng ko có khó hiểu, trình bày logic, sơ đồ dễ hiểu, màu sắc bắt mắt dễ nhớ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi mua được 2 cuốn sách này từ Nhã Nam.
Nguyễn hải thanh
Nguyễn hải thanh
Bạn ơi cho mình hỏi chút trc bạn đặt sách có phải đợi lâu ko vậy.?? Mình đặt sáh ok mà 6 hôm rồi chưa thấy gì..?? Sắp hết đợt seal lo quá à
Diem Quynh
Diem Quynh

Ship nhanh, đóng gói bên trong khá chắc chắn nên chất lượng bìa vẫn tốt. In màu đẹp, sắc nét nhưng với giá tiền này thì mình vẫn mong muốn sử dụng loại giấy chất lượng tốt hơn. Nội dung mình chưa đọc nhưng khá là mong chờ 🤩


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Ship nhanh, đóng gói bên trong khá chắc chắn nên chất lượng bìa vẫn tốt. In màu đẹp, sắc nét nhưng với giá tiền này thì mình vẫn mong muốn sử dụng loại giấy chất lượng tốt hơn. Nội dung mình chưa đọc nhưng khá là mong chờ 🤩
 • Ship nhanh, đóng gói bên trong khá chắc chắn nên chất lượng bìa vẫn tốt. In màu đẹp, sắc nét nhưng với giá tiền này thì mình vẫn mong muốn sử dụng loại giấy chất lượng tốt hơn. Nội dung mình chưa đọc nhưng khá là mong chờ 🤩
 • Ship nhanh, đóng gói bên trong khá chắc chắn nên chất lượng bìa vẫn tốt. In màu đẹp, sắc nét nhưng với giá tiền này thì mình vẫn mong muốn sử dụng loại giấy chất lượng tốt hơn. Nội dung mình chưa đọc nhưng khá là mong chờ 🤩
Mỹ Kỳ
Mỹ Kỳ

2 cuốn khá là dày. Từ ngữ không quá dễ hiểu nhưng cũng không quá khó hiểu với 1 kẻ ngoại đạo như mình, có hình ảnh minh họa khá thu hút. Đáng tiền.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • 2 cuốn khá là dày. Từ ngữ không quá dễ hiểu nhưng cũng không quá khó hiểu với 1 kẻ ngoại đạo như mình, có hình ảnh minh họa khá thu hút. Đáng tiền.
 • 2 cuốn khá là dày. Từ ngữ không quá dễ hiểu nhưng cũng không quá khó hiểu với 1 kẻ ngoại đạo như mình, có hình ảnh minh họa khá thu hút. Đáng tiền.
 • 2 cuốn khá là dày. Từ ngữ không quá dễ hiểu nhưng cũng không quá khó hiểu với 1 kẻ ngoại đạo như mình, có hình ảnh minh họa khá thu hút. Đáng tiền.
 • 2 cuốn khá là dày. Từ ngữ không quá dễ hiểu nhưng cũng không quá khó hiểu với 1 kẻ ngoại đạo như mình, có hình ảnh minh họa khá thu hút. Đáng tiền.
 • 2 cuốn khá là dày. Từ ngữ không quá dễ hiểu nhưng cũng không quá khó hiểu với 1 kẻ ngoại đạo như mình, có hình ảnh minh họa khá thu hút. Đáng tiền.
Nguyen thi thuy tien
Nguyen thi thuy tien

Sách rất đẹp, nội dung ngắn gọn xúc tích, trình bày bắt mắt, giá cũng rất tốt! Giao hàng rất nhanh!


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách rất đẹp, nội dung ngắn gọn xúc tích, trình bày bắt mắt, giá cũng rất tốt! Giao hàng rất nhanh!
 • Sách rất đẹp, nội dung ngắn gọn xúc tích, trình bày bắt mắt, giá cũng rất tốt! Giao hàng rất nhanh!
 • Sách rất đẹp, nội dung ngắn gọn xúc tích, trình bày bắt mắt, giá cũng rất tốt! Giao hàng rất nhanh!
 • Sách rất đẹp, nội dung ngắn gọn xúc tích, trình bày bắt mắt, giá cũng rất tốt! Giao hàng rất nhanh!
 • Sách rất đẹp, nội dung ngắn gọn xúc tích, trình bày bắt mắt, giá cũng rất tốt! Giao hàng rất nhanh!
Anh Quốc
Anh Quốc

vãn cách phục vụ như cũ của Tiki Sách Không được Bôokcare cho dù đã vài lần gọi điện thoại góp ý cùng và luôn nhận được những hồi đâp với những LÝ DO nên có 10 năm trước và chốt lại là, người sử dụng Dịch Vụ của Tiki CHỈ CÓ 1 CÁCH LÀ CHẤP NHẬN CÁCH PHỤC VỤ NHƯ VẬY. Mong muốn lắm Tiki Thay Dổi Tốt Hơn để người Việt được sử dụng những dịch vụ Tốt từ những cty VN. Nhưng sao khó quá!

Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo

khi nhận hàng thì thấy nguyên seal, tuy nhiên mấy góc bìa thì lại bị móp xíu. hơi buồn nhẹ :< được cái săn sale được -41%, giao hàng nhanh, nhìn tổng thể vẫn cho 5 sao đc nè


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • khi nhận hàng thì thấy nguyên seal, tuy nhiên mấy góc bìa thì lại bị móp xíu. hơi buồn nhẹ :< được cái săn sale được -41%, giao hàng nhanh, nhìn tổng thể vẫn cho 5 sao đc nè
 • khi nhận hàng thì thấy nguyên seal, tuy nhiên mấy góc bìa thì lại bị móp xíu. hơi buồn nhẹ :< được cái săn sale được -41%, giao hàng nhanh, nhìn tổng thể vẫn cho 5 sao đc nè
 • khi nhận hàng thì thấy nguyên seal, tuy nhiên mấy góc bìa thì lại bị móp xíu. hơi buồn nhẹ :< được cái săn sale được -41%, giao hàng nhanh, nhìn tổng thể vẫn cho 5 sao đc nè
 • khi nhận hàng thì thấy nguyên seal, tuy nhiên mấy góc bìa thì lại bị móp xíu. hơi buồn nhẹ :< được cái săn sale được -41%, giao hàng nhanh, nhìn tổng thể vẫn cho 5 sao đc nè
 • khi nhận hàng thì thấy nguyên seal, tuy nhiên mấy góc bìa thì lại bị móp xíu. hơi buồn nhẹ :< được cái săn sale được -41%, giao hàng nhanh, nhìn tổng thể vẫn cho 5 sao đc nè
Thanh Trạng
Thanh Trạng

Sách rất đẹp, chất lượng rất tốt.


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách rất đẹp, chất lượng rất tốt.
 • Sách rất đẹp, chất lượng rất tốt.
 • Sách rất đẹp, chất lượng rất tốt.
 • Sách rất đẹp, chất lượng rất tốt.
 • Sách rất đẹp, chất lượng rất tốt.
Nguyễn Hải Châu
Nguyễn Hải Châu

Sách rất mới và được đóng hộp, nếu có thêm mút chống xốc nữa thì càng tốt. Mình rất thích màu sắc và cách diễn giải nội dung của tác giả, dễ hiểu và rất sinh động!!!


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách rất mới và được đóng hộp, nếu có thêm mút chống xốc nữa thì càng tốt. Mình rất thích màu sắc và cách diễn giải nội dung của tác giả, dễ hiểu và rất sinh động!!!
Ngọc Phạm
Ngọc Phạm

Hehe sách oke lắm, mà màu hơi tối, giấy hơi mỏng, dùng phải cẩn thận, hình ảnh đa dạng tạo hứng thú, thấy sách trong hiệu sách mà phải chờ săn sale😃😃


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Hehe sách oke lắm, mà màu hơi tối, giấy hơi mỏng, dùng phải cẩn thận, hình ảnh đa dạng tạo hứng thú, thấy sách trong hiệu sách mà phải chờ săn sale😃😃
Mỹ Hà
Mỹ Hà

Sách nhìn xịn xò, chữ rõ ràng, hình ảnh đẹp, Tiki ship siêu nhanh, od hôm trước hôm sau có luôn, hơn nữa đóng gói cẩn thận. Sẽ tiếp tục ủng hộ!


Hình ảnh đánh giá thực tế
 • Sách nhìn xịn xò, chữ rõ ràng, hình ảnh đẹp, Tiki ship siêu nhanh, od hôm trước hôm sau có luôn, hơn nữa đóng gói cẩn thận. Sẽ tiếp tục ủng hộ!
 • Sách nhìn xịn xò, chữ rõ ràng, hình ảnh đẹp, Tiki ship siêu nhanh, od hôm trước hôm sau có luôn, hơn nữa đóng gói cẩn thận. Sẽ tiếp tục ủng hộ!
 • Sách nhìn xịn xò, chữ rõ ràng, hình ảnh đẹp, Tiki ship siêu nhanh, od hôm trước hôm sau có luôn, hơn nữa đóng gói cẩn thận. Sẽ tiếp tục ủng hộ!

Mã giảm giá HOT nhất

Thông số kỹ thuật Combo 2 Cuốn "Hiểu Hết" : How Business Works - Hiểu Hết Về Kinh Doanh + How Money Works - Hiểu Hết Về Tiền

How money works - Hiểu hết về tiền:

Cẩm nang giới đơn giản, dễ hình dung nhất từ trước đến nay về tiền tệ và hệ thống tài chính thế giới.

Tiền đến từ đâu? Sự khác biệt giữa giàu có và thu nhập là gì? Các chính phủ kiểm soát tiền tệ như thế nào? Tại sao một khoản nợ lại là tốt?

How money works – Hiểu hết về tiền tìm hiểu cách thức các chính phủ kiểm soát tiền tệ, cách các công ty kiếm ra tiền, cách các thị trường tài chính vận hành, cách các cá nhân tối đa hóa thu nhập thông qua đầu tư…

Đưa ra định nghĩa cho hàng trăm khái niệm, cùng với những kiến thức nền tảng nhất về các hệ thống tài chính, như trái phiếu, cổ phiếu, tiền mã hóa, bitcoin, quản lý nợ, tránh vỡ nợ trực tuyến và gọi vốn cộng đồng, cũng như cách tiền vận hành thế giới.

How Business Works - Hiểu hết về kinh doanh:

Một trong những cuốn cẩm nang về Kinh doanh dễ hình dung nhất từ trước tới nay!

Tại sao dòng tiền lại quan trọng? Sản xuất tinh gọn là gì? Marketing kỹ thuật số hoạt động ra sao? Thành viên hội đồng quản trị gồm những ai? Mua bán doanh nghiệp là gì? Cấu trúc doanh nghiệp ra sao? Khấu hao là gì? Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ra sao? Làm thế nào để có thể thành công trong thị trường toàn cầu của thế kỷ 21?

Với những hình ảnh bắt mắt, đơn giản, không sử dụng thuật ngữ, How business works

- Hiểu hết về kinh doanh giải thích mọi khái niệm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, biến những khái niệm khó hiểu nhất trở nên dễ hiểu. Mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh sẽ được xem xét, phân tích giúp độc giả hiểu rõ hơn về kinh doanh, và cách các hình thái kinh doanh định hình xã hội hiện đại.

Dù bạn đang muốn thăng tiến trong công việc, khởi sự doanh nghiệp của riêng mình hay chỉ đơn giản là muốn hiểu rõ hơn thế giới kinh doanh và tài chính, How business works

- Hiểu hết về kinh doanh chính là cuốn cẩm nang không thể bỏ qua!

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Cùng thương hiệu

Mã giảm giá SHOPEE

Đăng nhập
Đăng ký